Výstava Lebky aj o tom, prečo sa medveďom kazia zuby

Miesto: Výstavná miestnosť v Areáli hradu Budatín
Dátum: 13. 10. 2011 – 13. 11. 2011

Považské múzeum v Žiline pripravilo na jeseň 2011 pre širokú verejnosť zaujímavú výstavu pod názvom Lebky. Svojim obsahom a rozsahom je prvou výstavou svojho druhu v takmer sedemdesiatročnej histórii múzea, zameranou na lebky vtákov a cicavcov, pochádzajúcich prevažne z bohatého zoologického zbierkového fondu múzea.

Zoologická sekcia múzea v súčasnosti obsahuje viac ako 67 000 zbierkových predmetov. Návštevníci majú počas tejto výstavy jedinečnú možnosť vidieť lebky niekoľkoých druhov vtákov a cicavcov a obdivovať nielen ich tvarovú a veľkostnú rozmanitosť, abnormality vo vývine, ale aj medzidruhové, medzipohlavné a vekové rozdiely medzi nimi. Okrem iného sa môžu tiež podrobne oboznámiť s anatomickou stavbou lebky,“ uviedol Ladislav Hlôška, jeden z autorov výstavy a zoológ Považského múzea v Žiline.

Na výstave Lebky je verejnosti prezentovaný nielen bohatý zooologický fond múzea ale aj  náročná práca preparátora.

Primárnou prácou preparátora je zachovať uhynuté zviera ako dermoplastický preparát. Na príklade kostrového preparátu orla skalnatého, ktorý na výstavu zapožičala Rehabilitačná stanica Štátnej ochrany prírody v Zázrivej, môžu návštevníci vidieť preparátorsku prácu na zvierati, ktoré bolo natoľko poškodené zásahom elektrického napätia, že urobiť z neho dermoplastický preparát nebolo možné. V technológii vyhotovenia kostrových preparátov používame  chrobáky rodu Dermestes (kožiare), získané z Južnej Ameriky, ktoré pracujú na odstránení mäkkých tkanív,“ povedal Fedor Sedílek, ďalší autor výstavy a preparátor múzea.

Rôzne veľkosti lebiek diviakov, muflónov, medveďov, jeleňovitej zveri poukazujú na to, ako sa lebka vekom vyvíja. Na príklade lebky muflóna a barana domáceho návštevníci zase môžu porovnať spoločné a odlišné znaky týchto najbližších príbuzných živočíchov. „ Lebka je kostenným obalom, ktorý chráni mozog, zrakový, sluchový a čuchový zmysel. Okrem iného sa v nej začínajú tiež tráviace a dýchacie cesty.

V lebke, presnejšie povedané v čeľustiach  stavovcov, sa nachádzajú zuby, ktoré sú najtvrdším živočíšnym tkanivom vôbec a navyše ich tvar veľa prezrádza o potrave, ktorou sa určitý druh živí. Preto napríklad medveďom, ktoré konzumujú veľa vlákniny a cukru najmä v mede, to spôsobuje nielen kazivosť chrupu, ale dokonca kratší život,“ dodal na záver Ladislav Hlôška.

Výstava Lebky bude verejnosti prístupná do 13. novembra 2011 vo výstavnej miestnosti  Areálu Budatínskeho hradu v Žiline. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top