Betlehemské svetlo opäť na hrade Strečno

Hrad Strečno už po štvrtý rok výnimočne otvorí svoje brány aj v decembri. Podujatie Vianočný výstup na hrad Strečno, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. decembra 2012, opäť prinesie do priestorov stredovekého hradu viac tepla, spevu a hudby. „Vianočný výstup je najmä o príjemne strávenom čase v pokojnej zimnej atmosfére. Radi sa po krátkej prestávke opäť na chvíľu stretávame s našimi vernými návštevníkmi a spolu si pri teplom vianočnom čaji a vianočných dobrotách vychutnávame výnimočné prostredie zimného hradu,“ uviedla Katarína Repáňová, správkyňa hradu Strečno.Tak ako minulý rok, aj počas tohtoročného výstupu si návštevníci budú môcť z hradu odniesť Betlehemské svetlo. Plamienok pochádzajúci priamo z miesta narodenia Ježiša Krista slávnostne privítajú na Slovensku skauti, ktorí ho odovzdajú do rúk slovenskej verejnosti v nedeľu 16. decembra 2012 počas sv. omše v meste Svit. Dňa 22. decembra ho doručia po dvadsiatich hlavných i vedľajších železničných tratiach do 300 miest a obcí. Považské múzeum v Žiline ďakuje Slovenskému skautingu za  príležitosť získať Betlehemské svetlo v predstihu, práve v deň konania podujatia.

Tematická prezentácia betlehemov zo zbierkového fondu etnológie bude milým spestrením prehliadky hradu a predstaví návštevníkom malú časť bohatého zbierkového fondu Považského múzea v Žiline. Hudobný program už tradične zabezpečí spevácka skupina Zvonica zo Strečna s vianočným zvykoslovím a koledami o 11.00 a 13.00 hod.  „Týmto vianočným programom  sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí pravidelne navštevovali hrad Strečno a pre ktorých sme sa počas celého roka snažili zabezpečiť pekné podujatia a kvalitné služby,” dodala na záver Katarína Repáňová, správkyňa hradu.
Organizátorom 4. ročníka Vianočného výstupu na hrad Strečno v nedeľu 16. decembra 2012 od 10.00 hod. do 15.00 hod. je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top