Konferencia o inováciách a kreativite múzeí žilinskej župy

Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ZP ŽSK) v súčasnosti bilancujú štvrtý rok vzájomnej spolupráce vo všetkých oblastiach ich pôsobenia. „Od roku 2009 Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne a Považské múzeum v Žiline spoločne zrealizovali mnoho úspešných aktivít. Z odbornej činnosti spomeniem audity odborných zamestnancov, z expozičných napríklad spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou, z publikačných monografia Drotárstvo, z prezentačných Festival múzeí alebo spoločná participácia na súťaži o svadbu v Sobášnom paláci,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Pri príležitosti 100. výročia Liptovského múzea v Ružomberku a 70. výročia Považského múzea v Žiline sa v Sobášnom paláci v Bytči bude konať ďalší kooperatívny výstup múzeí žilinskej župy, konferencia Inovácie a kreativita múzeí v ZP ŽSK. Inovácie a kreativita v slovenskom muzeálnom prostredí sú pojmy, ktoré sú riešené iba okrajovo, pretože múzea prioritne riešia úlohy súvisiace so základným zachovaním  kultúrneho dedičstva. Napriek tomu si dovoľujeme konštatovať, že múzeá v ZP ŽSK sa môžu za posledné roky pochváliť svojimi spoločnými alebo individuálnymi inovačno-kreatívnymi výstupmi vo všetkých oblastiach svojho poslania,“ povedala Mária Jagnešáková, riaditeľka Orvaského múzea POH v Dolnom Kubíne.

Na konferencii budú prezentované inovačné procesy múzeí najmä v marketingu, ale aj aplikácie moderných metód v odbornej činnosti múzeí. Nemenej zaujímavý bude konferenčný blok externých hostí venovaný dobrovoľníctvu v múzeách, tímovej spolupráci v inštitúcii ako nástroja nových myšlienok alebo inovatívnym skúsenostiam iného typu kultúrnej organizácie ako je múzeum. „Mnohé organizácie, prevažne v podnikateľskom a výskumno-vzdelávacom prostredí, v súčasnosti deklarujú  potrebu inovácii a kreativity ako nevyhnutný nástroj progresu. Múzeá ponúkajúspoločnosti zaujímavé služby a produkty, ktoré musia niesť inovatívny náboj, aby ľudia tieto inštitúcie navštevovali a neustále v nich zažili niečo nové,“ dodal na záver Milan Dado, odborný garant konferencie.

Konferencia Inovácie a kreativita múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2012 od 10,00 hod v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Konferencia je otvorená pre širokú verejnosť, bližšie informácie na www.pmza.sk

pozvanka s programom

Scroll to Top