Slávnostné otvorenie sezóny na hrade Strečno

Hoci hrad Strečno sprístupnil svoje brány už začiatkom apríla, slávnostné otvorenie jeho hlavnej sezóny sa tradične uskutoční v prvý májový deň. Od 9,00 hod ráno  až do 18,00 hod večera čaká návštevníkov podujatia atraktívny a bohatý program. „ Salvy z hradného dela symbolicky odštartujú ďalší rok na hrade, ktorý ponúkne desiatky aktivít v prezentačnej, edukačnej ale aj športovo-oddychovej oblasti. Už v týchto chvíľach môžu návštevníci obdivovať interaktívnu audiovizuálnu výstavu o našich sovách zo zoologických zbierok Považského múzea. Samozrejme nemôžem opomenúť, že v súčasnosti najväčšiu pozornosť púta nový model s podobizňou Žofie Bosniakovej, umiestnený v otvorenej krypte hradnej kaplnky,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ považského múzea v Žiline.

Žofia Bosniaková bude zároveň hlavným námetom slávnostného otvorenia hradnej sezóny v divadelnom stvárnení, ktoré bude prebiehať počas celého dňa v Severnom paláci. Skupina historického šermu Wagus z Trenčína zas pripravila ukážky z palných zbraní a rytiersku rozprávku Štyria kamaráti o večnom boji dobra a zla. Stredoveká kuchyňa Terry de Selinan dovonia atmosféru podujatia v predbráni hradu. Nemenej lákavou atrakciou dňa budú vystúpenia sokoliarskej skupiny Svätého Bavona z Banskej Štiavnice s ukážkami výcviku vzácnych dravcov, ktoré sa vyžívajú aj pri natáčaní filmov. „ Tešíme sa, že v deň slávnostného otvorenia,  sa opätovne stretneme s priaznivcami hradu Strečno. Pevne veríme, že počasie nám bude priať a ľudia odídu z hradu spokojní, a navštívia nás aj pri nasledujúcich podujatiach, ako napríklad   Noc múzeí a galérií“ dodal Boris Schubert.

Organizátorom Slávnostného otvorenia hradu Strečno v utorok 1. mája 2012 od 9,00 hod do 18,00 hod je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Scroll to Top