V areáli Budatínskeho hradu budú onedlho vystavovať mäsožravé rastliny

foto z vystavy kvetin a skalniciekViac ako dvadsať slovenských a českých vystavovateľov bylín, drevín, bonsajov, kaktusov, tillandsií a mäsožravých rastlín sa bude v areáli Budatínskeho hradu prezentovať na prvom ročníku výstavy pod názvom Jarná krása. „V žilinskom kraji je tento druh výstavy skôr raritou ako samozrejmosťou. Myšlienka vznikla v roku 2005 so vznikom OZ Malá Fatra. Prvá výstava sa konala v roku 2006, kedy v spolupráci so SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, dostali regionálni vystavovatelia príležitosť prezentovať svoju prácu a umenie. Výstavy sa každým rokom stali obľúbeným a vyhľadávaným miestom aj pre milovníkov kvetín a záhradníctva, o čom svedčí narastajúci záujem návštevnosti a počtu vystavovateľov,“ na úvod povedala Darina Funtíková, predsedkyňa OZ Malá Fatra a organizátorka výstavy.

Areál Budatínskeho hradu bude v dňoch 18. až 20. mája 2012 rozkvitať nielen absolútnou vystavovateľskou novinkou ako sú mäsožravé rastliny, ale najmä letničkami, tillandsiami, skalničkami, minidrevinami, vodnými rastlinami, kaktusmi, bonsajmi či trvalkami. „ Výnimočný rozmer tohto podujatia bude jednak v inštalácií exotických kvetov, ale aj v množstve sprievodných aktivít, ktoré určite ocenia aj bežní návštevníci Budatínskeho hradu a parku, a na ktorých sa spolupodieľala aj naša škola. Za všetky spomeniem napríklad poradňu o  projektovaní záhrad,“ dodal Ľubomír Schvarc, riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline a jeden z organizátorov Jarnej krásy.

Prednášky a poradne sa budú konať každý deň výstavy od 9,00 hod. až do večerných hodín so zameraním na záhradníctvo a ochranu prírody, pestovanie bonsajov, kaktusov, balkónových a okrasných rastlín, aranžovanie kvetín, budovanie skaliek a jazierok, ošetrovanie rastlín v záhradách, ale aj na tvarovanie drevín. Nemenej atraktívnou súčasťou podujatia bude výstava tridsiatich veľkoformátových fotografií slovenských druhov orchideí fotografa Mateja Žiaka.

Podujatie s medzinárodnou účasťou Jarná krása sa zaraďuje medzi ďalšie inovatívne formy trávenia času návštevníkov v areáli Budatínskeho hradu a parku, a zároveň má aj edukačný rozmer. Bude prínosom nielen pre záujemcov o danú problematiku a pre laickú verejnosť, ale aj pre školské zájazdy ako zaujímavá forma muzeálnej envirovýchovy,“ zdôraznil Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline, ktoré areál spravuje.

Organizátorom medzinárodnej výstavy a podujatia Jarná krása v dňoch 18. až 20. mája 2012 je OZ Malá Fatra, Žilinský samosprávny kraj, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline a Považské múzeum v Žiline. Záštitu nad výstavou a podujatím prevzal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Scroll to Top