Aby telu pokoj dala…

Aby telu pokoj dala 02Výsledkom dvojročného národopisného výskumu v obci Veľké Rovné je aktuálne sprístupnená výstava Aby telu pokoj dala… v Sobášnom paláci v Bytči v termíne od 10. júna do13. septembra 2014. Návštevníkom priblíži tajomstvá ľudového liečiteľstva a zavedie ich do obdobia, kedy takmer na každú chorobu či boľačku poznali liek, ktorý im poskytovala okolitá príroda. Prostredníctvom scénických obrazov sa ocitnú priamo v príbytkoch babky bylinkárky či ľudového liečiteľa, kde nostalgiou dýcha nielen tradičné zariadenie, sušené bylinky, ale i dlhoročné skúsenosti a vedomosti našich predkov pretavené do liečiteľských praktík a takmer zabudnutých prostriedkov.

„Obec Veľké Rovné bola, podobne ako všetky lokality na Slovensku, nielen bohatým zdrojom starých liečebných praktík, ale aj zaujímavých poznatkov, z ktorých čerpá i súčasná medicína. Prostredníctvom širokého komplexu rôznorodých exponátov približujeme výstavou dve základné zložky liečby ochorení, a to racionálnu a iracionálnu, ktoré však často splývali do jedinej. Racionálne liečebné postupy výstava návštevníkom predstaví cez liečivé rastliny a viaceré živočíšne či rastlinné produkty, iracionálne sú zastúpené magickými prostriedkami a postupmi, ktorým bol liečebný účinok na základe ľudovej viery pripisovaný,“ povedala realizátorka výskumu, etnologička Katarína Kendrová z Považského múzea v Žiline.

Výstavu dopĺňa 10 informačných bannerov obsahujúcich odborné texty a fotografie. Prvé tri bannery (autor – K. Kendrová) návštevníka vo všeobecnosti zavedú do problematiky ľudového liečiteľstva v obci Veľké Rovné. Priblížia jednotlivé ochorenia, spôsoby ich liečby, niektoré staré recepty a zaujímavé liečebné prostriedky. Návštevníci sa z nich tiež dozvedia nevšedné ľudové názvy liečivých rastlín, prostriedkov a metód využívaných v liečiteľstve. Viete napríklad čo je kolegájz, kvit, šmolc, kalikaška, čičirvótka, kapkova zelina, čo znamená čapy dvíhac , bolesť ohúlic, mať suchociny,  mrcha nemoc, čemer, snedek, remundu či frízle ? Viete, že v ľudovom liečiteľstve sa využívali ako liečebné prostriedky pavučina, zvieracie exkrementy, materské mlieko, konský vlas, včelí vosk, smola  či rozoliš ? Aj na takéto otázky dostanete odpovede nielen prostredníctvom textu, ale aj mnohých hodnoverných exponátov. Ďalších sedem bannerov poskytuje základné informácie o jednotlivých liečivých rastlinách známych v obci Veľké Rovné a jej okolí. „Dozviete sa z nich o medicínsky overených účinkoch jednotlivých bylín, ktoré ich časti sa zbierajú a v akom období, aký liečebný prostriedok a akým spôsobom sa z rastlín pripravuje. Návštevníci tu zároveň nájdu návod na spôsob zberu, sušenia, uskladnenia, spracovania rastlín a poznatky o príprave vodných výluhov. Tieto texty sú doplnené fotografiami liečivých rastlín,“ vysvetlila botanička Považského múzea v Žiline Viktória Urbanová.

Výstava je zámerné zaradená do obdobia, kedy má zber liečivých rastlín najväčšiu frekvenciu, teda do letnej sezóny. Dúfame, že zberateľom „liečiviek“  zároveň  poslúži ako malý lexikón pri ich práci.

Počas trvania výstavy  – možnosť odborných prednášok z oblasti ľudového liečiteľstva na objednávku.

Plagát si môžete pozrieť TU

Fotogaléria TU

Aby telu pokoj dala 09

 

Aby telu pokoj dala 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top