Budatínska veža otvorená počas Noci múzeí a galérií

IMG_3640 – kópiaPočas medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií bude v sobotu 16. mája 2015 veža Budatínskeho hradu otvorená pre návštevníkov až do 22. hodiny (s prestávkou od 17.00 do 18.00 hod.).

Považské múzeum v Žiline (PMZA), ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa zapája do 11. ročníka obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií. V tento deň bude platiť spoločné vstupné 3 € s možnosťou navštíviť všetky objekty PMZA (Sobášny palác v Bytči je otvorený celoročne bezplatne). V prvom navštívenom objekte Považského múzea návštevník zaplatí vstupné 3 € a s touto vstupenkou, resp. pokladničným blokom mu bude umožnený vstup po celý deň/noc do ďalších našich expozícií a hradov (Hrad Strečno, Budatínsky hrad, Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach, Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch).

„Pre našich návštevníkov je v areáli Budatínskeho hradu pripravená prehliadka hradnej veže a výstavy Krása pravekej keramiky, príbehy z Tisíc a jednej noci, súboj Bega a Varadískeho kapitána, scénické prevedenie Aiša a Ali s orientálnymi tancami. Pestrý program je naplánovaný aj v Múzeu dopravy Rajecké Teplice, kde o 15.30 začne prehliadka expozície spojená s besedou s historikmi dopravy a pokusom sfunkčniť starý Morseho telegraf. Múzeum dopravy bude prístupné verejnosti do 19.30 hod., Radenov dom s expozíciou Čičmany, Čičmany, chimárna dedina a Dom č. 42 budú otvorené v tento deň do 17.00, expozícia v Terchovej do 16.00 hod.,“ povedala kultúrna manažérka PMZA Andrea Lukácsová. „Nočnú prehliadku budú môcť návštevníci absolvovať od 20. do 23. hodiny aj na hrade Strečno, kde si okrem nej vychutnajú ohňovú šou a pozorovanie nočnej oblohy. Navštíviť môžu dielňu konzervátora keramiky v podhradí a stredovekú dedinu Paseka,“ uviedla správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Veža Budatínskeho hradu bude otvorená počas Noci múzeí a galérií 16. mája od 9.00 do 17.00 hodiny a potom od 18.00 do 22.00 hod. Prehliadky veže po 18.00 hod. budú realizované každú hodinu. Prehliadka veže je kapacitne obmedzená na počet ľudí 25. Pred vstupom je potrebné ohlásiť sa v pokladnici Považského múzea v Žiline v administratívnej budove.

Na Noci múzeí a galérií v objektoch PMZA sa spolupodieľa Krajská hvezdáreň v Žiline, Historicko – umelecká spoločnosť Bojník z Bojníc, Black Evils.

11. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku – 16. mája. Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov.

 

AUDIO POZVÁNKA

 

Scroll to Top