Nový vizuál webstránky www.pmza.sk

Považské múzeum v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa rozhodlo pristúpiť k zmene vizuálu webovej stránky www.pmza.sk. Pre tento zámer oslovilo vedenie múzea Katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.

„Hľadali sme pomoc pri tvorbe novej webstránky v našom regióne a zároveň sme chceli ponúknuť spoluprácu mladým študentom, ktorí môžu takéto skúsenosti využiť vo svoj prospech, či už pri štúdiu, alebo pri hľadaní práce po absolvovaní štúdia,“ uviedla kultúrna manažérka PMZA Andrea Lukácsová.

Na obnove webovej stránky pre Považské múzeum v rámci predmetu Tvorba aplikácií pre web 2 sa podieľali Alexandra Burianová, Katarína Kortišová, Matej Bachan, Katarína Baranová a Jana Hájniková, všetko študenti 2. ročníka denného bakalárskeho štúdia. „Múzeum nás prvýkrát kontaktovalo v apríli. V máji sme vytvorili subdoménu, na ktorej sme pracovali zhruba do polovice júna. Zaujímavou skúsenosťou bola pre nás tímová práca a reálna komunikácia s klientom,“ povedala jedna zo študentiek, Alexandra Burianová.

„Považské múzeum v Žiline vnímalo potrebu nájsť spôsob ako jednoducho a pritom atraktívne a efektívne bude prinášať informácie o podujatiach, odbornej činnosti o všetkom zaujímavom v múzeu. Verím, že vítaná zmena pozitívne osloví čo možno najširší okruh návštevníkov,“ doplnila riaditeľka Považského múzea v Žiline Monika Hriníková, poverená vedením.

Scroll to Top