Nové priestory pre odbornú knižnicu

Knižnica Považského múzea v Žiline je špeciálna, odborná knižnica zameraná na spoločenské vedy, regionálnu históriu, etnografiu a prírodu. Je ideálnym prostredím pre odborných pracovníkov a širokú odbornú verejnosť. To je zároveň aj jej poslaním. Rekonštrukciou časti Budatínskeho hradu z ROP a zdrojov ŽSK vznikli pre potreby odbornej knižnice nové priestory. Fond knižnice sa tak prerozdelil a má nové miesto uloženia, vo východnom paláci je uložených 600  historických encyklopédií  z oblasti spoločenských vied. Sú prevažne cudzojazyčné – v jazyku maďarskom a nemeckom. Tiež sa tam nachádzajú aj komplexne zviazané zbierky zákonov ČSSR a SR. Návšteva knižnice pre návštevníkov a záujemcov o dejiny  sa však i naďalej začína v administratívnej budove PMZA.

Scroll to Top