Sviatočný koncert v kaplnke

Považské múzeum v Žiline pripravilo vo vianočnom období Sviatočný koncert v kaplnke Budatínskeho hradu. Na koncerte sa 26. decembra predstavilo hudobné zoskupenie Musica Temporis v zložení Marta Gáborová – organ, Karin Loudová – spev, Matej Tkáč – violončelo. Hosťami koncertu boli Andrea Stračinová – cimbal, Alena Janešíková – spev a Kristína Pláňavská – dychové nástroje. Program zahŕňal premiéru Omše na Štefana (výber z pastorel G.Drosta), piesne známe aj neznáme z Jednotného katolíckeho spevníka a Cantus Catholici, skladby J. S. Bacha, G. F. Telemanna, B. Macáka a mnohé iné.

Podujatie bolo jedným z tých, ktoré napĺňajú priestory novootvorenej zrekonštruovanej kaplnky aktivitami, ktoré korešpondujú s ideou a zameraním jej využitia.

Fotogalériu z koncertu nájdete TU.

Scroll to Top