Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo Považskému múzeu v Žiline na základe publikovaných výsledkov vedeckej práce, edukačných a prezentačných aktivít, ktoré posudzovala hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov rôznych vedných disciplín, osvedčenie o spôsobilosti vykonávať vedu a výskum.

„Veda a výskum vždy mali, a majú i dnes, v našom múzeu pevné miesto. Výsledky mnohých výskumov sú prijímané vedeckou obcou s uznaním, o čom svedčia desiatky odborných článkov a štúdií publikovaných v odborných periodikách a vedeckých monografiách. Dlhoročná, systematická a svedomitá výskumná práca poslednej generácie múzejníkov bola v uplynulých dňoch korunovaná úspechom,“ uviedol riaditeľ PMZA Michal Jurecký.

Považské múzeum v Žiline sa ziskom osvedčenia zaradilo medzi etablované vedecké a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. V najbližších šiestich rokoch sa môže vďaka tomu uchádzať o priame dotácie svojich výskumných projektov prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Otvára sa tak jedinečná príležitosť stať sa integrálnou a plnohodnotnou súčasťou modernej svetovej vedy.

Vedné odbory, zastúpené v Považskom múzeu v Žiline, sa úspešne rozvíjali už koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Vtedajšie prírodovedné oddelenie sa aktívne zapájalo do multidisciplinárnych výskumov, počas ktorých vtedajší pracovníci tohto oddelenia spolupracovali s poprednými vedeckými inštitúciami vtedajšieho Československa. Podobne aj archeológovia už v tomto období nadviazali úzku spoluprácu s Archeologickým ústavom v Nitre, ktorá úspešne pokračuje dodnes. Historické vedy a etnológia so zameraním na drotárstvo sa v našom múzeu úspešne rozvíjali taktiež vďaka mnohostrannej spolupráci s podobne zameranými inštitúciami nielen doma, ale aj v zahraničí.

 

Pri terénnom výskume v Krivánskej Fatre
Sledovanie hibernácie plcha sivého
Výskum malých mäsožravcov
Vzácny hraboš tatranský

Scroll to Top