Múzeum pre vás: Ľudové tance

[cherry_row]

[cherry_col size_md=”12″]

Považské múzeum v Žiline pozýva širokú verejnosť na cyklus popoludňajších aktivít s názvom „Múzeum pre vás“. V mesiaci máj sme si pre vás pripravili hodinu výučby ľudového tanca so živou hudbou.

Ľudová hudba bratov Fupšovcov a FS Štiavničan sa aktívne podieľajú na mnohých kultúrnych podujatiach, reprezentujú obec na regionálnych prehliadkach a rôznych festivaloch. Práve oni si pripravili pre všetkých tanca chtivých tradičné tance z obce Štiavnik, ktoré nás osobne naučia. Prvý z tancov je párový STAROSVECSKI ČARDAŠ, ktorý patrí medzi pôvodné krútivé tance. Okrem viacerých typov točenia, je preň charakteristická jednokročka, vodenie tanečnice, podupy a bohatá gestikulácia. Veľmi charakteristický je postoj tanečníkov a tieto prvky dodávajú tancu osobitý ráz. Môžeme ho prirovnať ku dvoreniu vtákov a pravdepodobne sa tu jedná o pozostatky veľmi starých tanečných prejavov. Čardáš sa tancoval v pároch, ale taktiež v trojke alebo kolesách. Druhý tanec KOŽUCH má štvorylkový charakter a tancuje sa v dvoch alebo štyroch štvoriciach. Pri tanci sa strieda pomalšia a rýchlejšia časť. Tanec ČAPKANA je typický tanec, ktorý prenikol do obce z okolitých regiónov začiatkom 20. storočia. Bol to tanec s pevnou formou, ktorá zľudovela. Nazýva sa hladká polka, pre ktorú je typické polkové krútenie, kde sa na hraný refrén tlieska.
Spolu sa naučíme tancovať tieto tri tance a možno aj oveľa viac. 

Stretneme sa vo východnom paláci Budatínskeho hradu o 17.00 hod. Jednotná cena je 1 €/osoba. Kapacita miest je obmedzená, prosíme záujemcov, aby sa vopred objednali na pokladnici Budatínskeho hradu, na tel. čísle 0907 108 659.

[/cherry_col]

[/cherry_row]

Scroll to Top