Prednáška: Tradičné veľkonočné zvyky

Považské múzeum v Žiline pripravilo pre všetkých záujemcov prednášku spojenú s tvorivou dielňou na tému Tradičné veľkonočné zvyky. Uskutoční sa vo štvrtok 22. 3. 2018 o 17.00 hod. vo Východnom paláci Budatínskeho hradu. Kapacita je obmedzená, na prednášku si však môžete rezervovať vstup. Všetko, čo si vytvoríte, si môžete odniesť so sebou.
Dĺžka trvania: cca 2 hod.
Vstupné: 1 €

Veľká noc patrí k najvýznamnejším sviatkom cirkevného roka a v kresťanskom duchu sviatočné chvíle prežívali aj naši predkovia. V tradičnej ľudovej kultúre sa však s veľkou nocou nespájali iba cirkevné obrady, ale aj množstvo ľudových zvykov a povier, často prameniacich v pohanských náboženstvách. Práve vzájomné prelínanie sa oficiálnych obradov s ľudovými tradíciami v našom regióne vám priblíži prednáška venovaná tradičným veľkonočným zvykom, ohraničená obdobím 40-dňového predveľkonočného pôstu a svätodušnými sviatkami. Poukáže tiež na význam a využitie magických prostriedkov v ľudovom zvykosloví, akými boli voda, oheň a zeleň a predstaví základné symboly, medzi ktorými dominujú kraslice. Dozviete sa, aké rozmanité  techniky pri ich výzdobe používali naše staré mamy a kam až siaha história odrôtovaných vajíčok. Po prednáške na vás čakajú tvorivé dielne, kde sa naučíte základnú techniku opletania kraslíc drôtom a z rovnakého materiálu si zhotovíte jednoduché veľkonočné ozdoby. 

Scroll to Top