Pozvánka: Uvedenie monografie do života

Považské múzeum v Žiline pozýva širokú verejnosť na slávnostné uvedenie monografie Budatínsky hrad do života, ktoré sa uskutoční v utorok 27. marca o 16.00 hod. 

Monografiu zostavili: Peter Bednár, Zuzana Staneková a Peter Šimko
Grafický dizajn: Peter Dlhopolček a Profigrafik.sk
Ilustrácie: Autori, Anna Kucharčíková, Peter Danko, Rudo Mlích

Monografia je dielom odborníkov z viacerých vedných oblastí. Predkladá výsledky rozsiahlych architektonických a archeologických výskumov, ktoré na hrade prebiehali od roku 2006 počas viacerých sezón a v mnohom opravili, či doplnili dovtedajšie poznatky o hrade a jeho vývoji. Rovnako zahŕňa aj najnovšie archívne výskumy a okrem vývoja hradu v stredoveku a novoveku sa čitateľ dozvie mnoho aj o hrade a jeho využití v súčasnosti. Je výsledkom dlhoročnej aktívnej spolupráce Archeologického ústavu SAV Nitra a Považského múzea v Žiline, podporená bola Žilinským samosprávnym krajom a Agentúrou na podporu vedy a výskumu.

Odborný text doplnený množstvom fotografií, pôdorysov, rezov a plánov v mimoriadne kvalitnom vizuálnom prevedení je dôkazom, že aj odborná kniha môže byť moderná, vhodná pre širokú verejnosť a milým darom pre všetkých milovníkov histórie. Má 236 strán, bohatú obrazovú prílohu a jej súčasťou sú taktiež mnohé odborne spracované plány a kresby demonštrujúce stavebné etapy hradu. Súčasťou je taktiež resumé v anglickom a nemeckom jazyku, miestny a názvový register a vďaka rozsiahlemu poznámkovému aparátu a zoznamu použitej literatúry možno monografiu zaradiť medzi vedecké publikácie. Zároveň je však písaná tak, aby si našla svoje miesto aj v laickej verejnosti.

Monografia Budatínsky hrad sa aktuálne uchádza aj o titul v ankete Kniha Horného Považia 2017, ktorú každoročne vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlasovať môže čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré sa nachádzajú priamo v Krajskej knižnici v Žiline a na jej pobočkách. Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on-line hlasovacieho lístka na  web stránke knižnice do 5. apríla 2018. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 23. 4. 2018 o 16.00 hod. v Krajskej knižnici v Žiline budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, predplatné regionálneho týždenníka a zápisné v Krajskej knižnici v Žiline na 365 dní.

POZVÁNKA

Monografiu je už možné objednať na našom e-shope, alebo zakúpiť priamo v pokladnici Budatínskeho hradu.

Scroll to Top