Drotárstvo v zozname UNESCO

Prvok drotárstva bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak 12. decembra v Bogote na 14. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. O úspešný zápis sa zaslúžil kolektív expertov z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, ÚĽUV-u, Ministerstva kultúry SR a Považského múzea v Žiline.

Drotárstvo predstavuje špecifický druh ľudovej výroby na Slovensku. Počas svojho vývoja prešlo mnohými zmenami, no naďalej predstavuje dôležitú súčasť kultúry a sociálnych dejín Slovenska. Drotárstvu ako remeslu a umeniu dal meno základný materiál – drôt. Drotári objavili a vyvinuli jednoduchú technológiu, založenú na ručnom ohýbaní, viazaní a spletaní kovových vlákien bez zvárania či spájkovania, ktorou sa pracuje dodnes.

Považské múzeum v Žiline v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je jediné špecializované múzeum na Slovensku, ktoré disponuje expozíciou drotárstva a vo svojej zbierke má približne 6 500 exponátov z tejto oblasti. Vzniklo v roku 1942 ako mestské múzeum, ktoré sa zameriavalo na dokumentáciu a výskum drotárstva. K svojmu pôvodnému určeniu sa vrátilo po roku 1989 a za 20 rokov sa toto remeslo opäť dostalo do povedomia spoločnosti. Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky bolo zapísané v roku 2017. O rok neskôr bola zrekonštruovaná hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu, kde vznikol Drotársky pavilón. V jeho priestoroch sa nachádza expozícia venovaná histórii drotárstva a múzeum tam každoročne organizuje niekoľko výstav a podujatí. „Najznámejšie z nich je Stretnutie drotárskych majstrov, ktoré je určené predovšetkým pre drotárov. Obľúbené sú aj prednášky a tvorivé dielne, ktorých cieľom je spopularizovanie práce s drôtom a rozšírenie týchto  zručností medzi bežných ľudí.“ doplnila historička drotárstva PMZA Katarína Hallonová.  

Považské múzeum v Žiline vyvinulo pri zápise drotárstva do UNESCA veľa úsilia a aktívne sa podieľalo na poskytovaní dokumentov a vypracovaní Nominačného listu. „Zápis považujeme za ocenenie všetkých, ktorí prispeli k udržaniu unikátnej živej tradície, akou drotárstvo rozhodne je a ktorá nemá vo svete obdobu.“ uviedla Hallonová. Výnimočná udalosť priniesla do múzea veľa radosti, ale aj zodpovednosti. „Je to pre nás záväzok do budúcich rokov, aby sme neustále zlepšovali kvalitu našich podujatí, nakoľko drotárstvo je oblasť, ktorá nás odlišuje od iných múzeí na Slovensku. Budeme preto naďalej organizovať aktivity pre odbornú i širokú verejnosť. Okrem toho v Drotárskom pavilóne pripravujeme novú modernú expozíciu.“ doplnil riaditeľ PMZA Michal Jurecký. V tomto roku videlo expozíciu drotárstva v zrekonštruovaných priestoroch približne 10 000 návštevníkov. Zápisom drotárstva do zoznamu UNESCO ich počet určite stúpne.

  

Scroll to Top