Fortifikácie na slovensko-moravskom pohraničí

Zaujímavý vedecký seminár, ktorého hlavnou témou budú opevnenia rôzneho druhu a ich vývoja od praveku až po novovek. Poslucháči si vypočujú prednášky odborníkov zo Slovenska a Moravy venujúcich sa tejto problematike. Súčasťou seminára bude banerová výstava, ktorá účastníkov oboznámi s pripravovanou archeologickou expozíciou s názvom Pred hradbami, za hradbami. Vítaná je odborná i laická verejnosť, vstup je voľný.

Scroll to Top