Nové obrazy

V júli v rámci cyklu Galéria Kyslík predstavíme výnimočné umenie zo skla. Jeho autorkou je Petronella Vlhová,  absolventka VŠVU v Bratislave v odbore sklárske výtvarníctvo. Venuje sa tvorbe umeleckého a úžitkového skla, objektom, inštaláciám zo skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe, maľbe na sklo a voľnej maľbe. Sklo považuje za živú, dynamickú hmotu, ktorá dýcha, rozpína sa a dokáže meniť tvar. Ako sama hovorí: „Sklo výsostne povyšuje maľbu, dáva jej štvrtý rozmer, možnosť nekonečnej hĺbky pohľadu.“

Originalitou invenčného prejavu sa radí k pozoruhodným autorom sklárskeho umenia na Slovensku. Profesionálnemu spracovaniu skla v jeho úžitkovej i umeleckej podobe sa venuje už od roku 1995. Za ten čas vytvorila zaujímavé dizajnérske solitéry i úžitkové originály.

Aktívne sa zúčastňuje na kolektívnych výstavách sklárskej i maliarskej tvorby na Slovensku aj v zahraničí. Za diela získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení. Uznaním bol výber z diel, ktoré štátni zástupcovia Slovenskej republiky venovali ako štátne dary najvyšším predstaviteľom niekoľkých krajín počas ich návštevy na SR a rovnako i v rámci Summitu Bush – Putin v Bratislave. 

Petronella Vlhová je autorkou zriadenia súkromnej galérie PEGLASS vo Višňovom pri Žiline, ktorá ponúka priestory profesionálnym, ale aj neprofesionálnym umelcom.  

Diela talentovanej umelkyne môžu návštevníci vidieť v nedeľu 21. júla na pódiu v oddychovej zóne v  Stredovekej dediny Paseka. Autorka bude na výstave prítomná počas celého dňa a rada odpovie na všetky zvedavé otázky.

 

Scroll to Top