Premeny hospodárskej budovy

Hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu bola postavená v priebehu 18. storočia a slúžila na rôzne účely. Riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký približuje: „Jej bližšiu funkciu nevieme presne určiť, ale mohla súvisieť s funkciami takzvaného dolného hradu, išlo teda skutočne o hospodársky objekt.  Okolo roku 1830 bol pôvodný barokový objekt upravený stavebne aj fasádovo do vtedy populárneho klasicistického štýlu. V tom čase interiér slúžil pravdepodobne ako väčší sálový reprezentačný priestor. Neskôr budova opäť slúžila na hospodárske účely ako aj ubytovanie služobníctva. V dvadsiatom storočí sa tu nachádzali byty, či sídlo archívu. Tieto zásahy veľmi nepriaznivo zasiahli do vzhľadu aj funkcie hospodárskej budovy, čo sa snažila odstrániť obnova pamiatky v roku 2018.“  

Obnova objektu začala v roku 2018 a realizovala ju firma Lemont – Slovakia Žilina, s.r.o.  Predchádzala jej príprava projektu, reštaurátorský a historicko-stavebný výskum. Okrem toho sa Považské múzeum v Žiline zapojilo do grantovej schémy cezhraničnej spolupráce Interreg V. Slovensko – Poľsko. „Partnerom projektu bolo mesto Strumień, ktoré obnovilo budovu historickej radnice. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, ako hlavným metodikom obnovy, sa stanovilo, že základným štýlom obnovy bude spomenutý klasicizmus. Ten bol totiž dominantným slohom pamiatky. Obnova bola zameraná na odstránenie sekundárnych priečok a murív. Následne sa reštaurovali maľby klenbových polí v interiéri, ktoré svojou farebnosťou a dekórom korešpondujú s prvou polovicou 19. storočia. Doplnili sa dverné a okenné otvory, bola vymenená strecha a obnovená fasáda podľa zachovaných prvkov.“ vysvetlil Jurecký. Práce boli ukončené na jeseň roku 2018.  

Považské múzeum v Žiline je známe predovšetkým ako drotárske múzeum. Je jedinečné a svojím zbierkovým fondom sa líši od iných regionálnych a vlastivedných múzeí. Práve preto hospodárska budova zmení svoje pomenovanie na „Drotársky pavilón“. „Drotárstvo je fenomén, ktorý si po viacerých rokoch zaslúži svoj jedinečný stánok. V prvej polovici tohto roka pripravujeme jedinečnú reprezentatívnu výstavu súčasného drotárstva Premeny drôtu. Ku koncu roka plánujeme otvoriť už stálu expozíciu, v ktorej návštevník dostane ucelenú informáciu o histórii drotárstva ako aj prehľad jeho prejavov vo výtvarnom umení.“ doplnil Jurecký.

Scroll to Top