Výrub stromov v Budatínskom parku

V Budatínskom parku vyrúbali na začiatku apríla dva stromy. Lipa veľkolistá a javor horský boli napadnuté hnilobou, zásah odporučil arborista, keďže išlo o havarijnú situáciu. V prípade lipy hrozilo aj nebezpečenstvo pádu. „Strom sa rozštiepil po silnom vetre v oblasti koruny na dve časti a koruna sa celkom nerozlomila len vďaka zabezpečovacím lanám, ktoré už predtým nestabilnú korunu držali. Z dôvodu rizika ohrozenia návštevníkov parku sa pristúpilo k výrubu. Ten bol ohlásený príslušnému odboru Okresného úradu. Situácia sa konzultovala rovnako s Krajským pamiatkovým úradom. Náhradná výsadba nie je nariadená, ale v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý gestoruje plánovanú starostlivosť o park, sa počíta s novou drevinovou výsadbou.“ priblížila botanička Považského múzea Květa Kicková.

 

    

Scroll to Top