Zbierkový predmet mesiaca

Zbierkovým predmetom v auguste je výšivka z historického fondu Považského múzea v Žiline. Táto výšivka z korálikov s menom Jána Košelu v rámčeku dlhé roky zdobila kanceláriu konzervátorky Ľudmily Hruškovej. Výšivku môžeme datovať do 19. storočia, kedy bola ručne zhotovená pre člena rodiny Košelovcov pravdepodobne ako darček. Košelovci patrili k najbohatším a najvýznamnejším patricijským rodom v Žiline a zastávali významné funkcie v mestskej správe. Prvá písomná zmienka o rode pochádza z roku 1530. V roku 1610 kráľ Matej II. Habsburský povýšil do šľachtického stavu Baltazára a Michala Košelovcov a udelil im erb (erbovú listinu je možné taktiež vidieť v stálej expozícii Budatínskeho hradu). V žilinských matrikách zaznamenávame potomkov rodu ešte aj počas 19. storočia, a to aj mužských členov s krstným menom Ján. Po konzultácii s kurátorkou Historického múzea, Mgr. Evou Hasalovou, môžeme výšivku bližšie datovať. Technika výšivky (alebo aj pletenia niťou, na ktorej sú navlečené sekané koráliky) bola rozšírená od druhej dekády 19. storočia a tešila sa obľube až do 60. rokov 19. storočia. K čomu presne výšivka slúžila nevieme, ale vzhľadom na použitý uzáver mohla zdobiť nejaký oválny predmet, napríklad puzdro. Návštevníci ju môžu vidieť v infopulte na Budatínskom hrade do konca augusta.

Scroll to Top