Zväz múzeí ocenil pracovníkov Považského múzea v Žiline

Vo štvrtok 4. apríla sa Považské múzeum v Žiline zúčastnilo na 29. valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku. Členovia zväzu z celého Slovenska sa stretli v budove Múzea SNP v Banskej Bystrici. Na valnom zhromaždení boli prítomní aj predstavitelia samosprávnych krajov, medzi inými aj vedúci odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Martin Hromada, PhD. Súčasťou programu bolo odovzdávanie ocenení Zväzu múzeí a ocenení boli aj pracovníci Považského múzea v Žiline. Zoológovi RNDr. Ladislavovi Hlôškovi udelili pamätný list v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami pri zveľadení zbierkového fondu PMZA a prispením poznania prírodného bohatstva regiónu Žilina, ako aj prínos na výskumných úlohách celoslovenského významu. Pamätnú medailu získala konzervátorka Ľudmila Hrušková pri príležitosti významného pracovného jubilea 45 rokov a v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami v oblasti múzejných odborných činností Považského múzea v Žiline. Obe ocenenia prevzal riaditeľ Považského múzea v Žiline Mgr. Michal Jurecký.

 

 

Scroll to Top