Komentovaná prehliadka zaujala všetky vekové kategórie

Aké sú najvzácnejšie druhy dravých vtákov? Prečo je výr skalný superpredátor? Čo je to synantropizácia? Aj na takéto otázky odpovedal zoológ Považského múzea v Žiline a autor zoologickej výstavy Stavovce severozápadného Slovenska Ing. Ján Kicko, PhD. Komentovaná prehliadka, ktorú viedol v stredu 15. 1. 2020 popoludní bola naozaj pútavá. Takmer dve desiatky návštevníkov sa dozvedeli nielen základné informácie o vystavených zvieratách, ale predovšetkým rôzne zaujímavosti. Začali na našom území zriedkavými živočíchmi a pokračovali dravcami, ktoré možno rozdeliť podľa nárokov potravy. „Tie najvzácnejšie sa živia prevažne hmyzom, ako sokol kobcovitý a včelár lesný a tiež rybami, ako kršiak rybožravý“, doplnil J. Kicko. Najmä menšie deti i školákov zaujali zvieratá žijúce v lese. Veľkosť vysokej zveri mnohých prekvapila a s údivom hľadeli na parohy jeleňa či do tlamy medveďa. Neobišli ani hady či iné plazy a aj dospelých prekvapila druhová bohatosť skupiny kačíc, ktoré nie je vo voľnej prírode jednoduché rozoznať. A ako je to teda s tým superpredátorom? „Výr skalný stojí na vrchole potravnej pyramídy a loví aj iných predátorov. Bežne sú to rôzne sovy, sokol myšiar, ale aj také silné dravce ako sokol sťahovavý, jastrab veľký, myšiak hôrny a mláďatá líšok,“ vysvetlil J. Kicko a prehliadka pokračovala predstavením ďalších lesných živočíchov. Samostatnou témou je problematika synantropizácie, čiže prenikania živočíchov do ľudských sídel. Príkladom z každodenného života je sviňa divá, líška, kuna lesná či holub hrivnák. Návštevníci videli aj lebky vtákov a šeliem a na záver ich potešil krátky film o orlovi krikľavom. Záujem viacerých vekových skupín potvrdil, že téma zvierat je atraktívna pre každého. Preto to nebola jediná komentovaná prehliadka tejto výstavy. Ďalšia sa uskutoční v stredu 29. januára o 15.30 v Budatínskom hrade.

Scroll to Top