Slovanské hradisko na Veľkom vrchu

Považské múzeum v Žiline otvorí v priestoroch Drotárskeho pavilónu pri Budatínskom hrade novú výstavu, ktorá približuje výsledky archeologických výskumov uskutočnených na hradisku Veľký vrch pri obci Divinka. Jej autormi sú archeológovia Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline a Gabriel Fusek z Archeologického ústavu SAV Nitra. Obe inštitúcie spolupracovali na výskumoch na známom hradisku v minulom storočí aj v novodobej histórii. Po prácach realizovaných v 70. rokoch minulého storočia sa uskutočnil v rokoch 2013 – 2019 systematický archeologický výskum, pričom sa získali poznatky o stavebnom vývoji opevnenia a o osídlení hradiska.

Veľký vrch sa nachádza nad sútokom potoka Divina s riekou Váh. „Toto veľké centrálne hradisko má rozlohu viac ako 12 ha. V záverečnej etape doby bronzovej ho vybudoval ľud lužickej kultúry. Neskôr, v mladšej dobe železnej, ho osídlili nositelia púchovskej kultúry a napokon ho obnovili Slovania na sklonku veľkomoravského obdobia. Cieľom výstavy je prezentácia výsledkov výskumov týkajúcich sa najmä jeho najmladšej fázy, pretože Slovania pri jeho budovaní využili zvyšky starších pevnostných stavieb. Predstavené je však aj predchádzajúce osídlenie,“ približuje autorka výstavy Andrea Slaná. Návštevníci si budú môcť pozrieť unikátne kovové a keramické nálezy z viacerých fáz osídlenia, ale aj fotografie, mapy a plány hradiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autori pripravili k výstave dvojjazyčný katalóg s rovnomenným názvom Slovanské hradisko na Veľkom vrchu. Obsahuje informácie o histórii hradiska, jeho stavebnom vývoji i jeho obyvateľoch. Súčasťou katalógu sú fotografie vystavených exponátov s popisom, plány hradiska a trojdimenzionálne rekonštrukcie. Výstava bude pre verejnosť prístupná od 12. septembra do 30. novembra 2020 v Drotárskom pavilóne od utorka do nedele od 9.00 do 16.30. Slávnostné otvorenie výstavy bude v piatok 11. septembra o 17.00. Vernisáži predchádza odborná prednáška s Gabrielom Fusekom o 16.00, na ktorej sa záujemcovia dozvedia bližšie informácie o výskume a histórii hradiska.

Scroll to Top