Považské múzeum príjme marketingového pracovníka/manažéra kultúry

Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina

príjme  do pracovného pomeru:

Marketingový pracovník / kultúrny manažér

Miesto výkonu práce:

Žilina, Topoľová 1, 010 03 Žilina – Budatín

Tarifný plat (brutto):

v zmysle zákona 553/2003 Z. z.  – 7. platová trieda, platový stupeň – podľa započítanej praxe od 868€

Predpokladaný termín nástupu:

14. november 2022

Druh pracovného pomeru:

pracovný pomer na dobu určitú na zástup materskej  a rodičovskej dovolenky

 

Pracovná náplň:

-tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí po obsahovej, umeleckej,  ekonomickej a technickej stránke,

-zabezpečovanie zmluvnej a honorárovej realizácie podujatí,

-prezentácie kultúrnych podujatí v mediálnej sfére

-spolupráca na príprave výstav a kultúrno – výchovných  podujatí

– vykonávanie marketingovej a propagačnej činnosti – sociálne siete, webová stránka, médiá, návrh propagačných materiálov, suvenírov, a i.

-účasť na propagačných akciách a veľtrhoch cestovného a turistického ruchu.

-realizovanie grantov a projektov zameraných na kultúrne podujatia

-zabezpečovanie svadobných obradov v areáli Budatínskeho hradu

 

Požiadavky:

-VŠ – 2. stupeň

-komunikačné a prezentačné schopnosti, kreativita, aktívny a samostatný prístup k riešeniu úloh a organizácie práce

-znalosť cudzieho jazyka vítaná

-aktívna znalosť práce s PC

-pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa

-vodičský preukaz „sk. B“ – vítaný

 

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať bezúhonnosť a fotokópie dokladov o kvalifikácii.

Žiadosť, štruktúrovaný profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania zasielajte do 30. 9. 2022 na adresu:  Považské múzeum, Topoľová l, 010 03 Žilina; email:  muzeum@pmza.sk

 

Scroll to Top