„NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“ Ukončenie II. etapy reštaurovania historickej cirkevnej zástavy

Cirkevné procesiové zástavy z dávnejšej minulosti sa v rámci textilných pamiatok sakrálneho charakteru zachovali len výnimočne. Napriek tomu ich v zbierkovom fonde Považského múzea môžeme nájsť hneď niekoľko a medzi nimi tiež jednu špecifickú, ktorá nesúvisí len s náboženskou sférou. Zástava s maľovaným nápisom: „NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“  nám pripomenie obdobie ťažkých rozhodnutí spojených s odchodom niektorých obyvateľov obce Nededza za prácou i lepším životom do USA aj ich pretrvávajúci vzťah k domovine a k jej zvyklostiam.

Havarijný stav vzácneho artefaktu si vyžadoval komplexnú reštaurátorskú obnovu, ktorá musela byť z finančných dôvodov rozdelená na tri etapy. Prvá, realizovaná v rokoch 2021 – 2022 reštaurátorkou historických textílií Mgr. art. Annou Blonskou, sa týkala obnovy znečistenej a trhlinami poškodenej vzorovanej damaškovej tkaniny, ozdobných strapcov aj maľovaných nápisov. Vďaka opätovnej finančnej podpore Fondu na podporu umenia mohla následne v lete roku 2022 začať II. etapa náročného procesu, zameraná na záchranu oválneho obojstranného obrazu.

Maľba na jeho averznej strane zobrazuje v pokľaku sa modliaceho sv. Izidora, patróna roľníkov. Výjav ikonograficky vychádza z legendy, podľa ktorej počas Izidorových modlitieb na poli, pokračoval za neho v orbe anjel. Aj sv. Vendelín, zobrazený na druhej strane oválneho medailónu v podobe mladého pastiera s rukami zopätými k modlitbe, je považovaný za patróna roľníkov, všeobecne tiež sedliakov, polí, ale predovšetkým pastierov. Krajinná scenéria s postavou svätca obklopeného ovcami a dobytkom, je doplnená o motív malého kostolíka so skupinou domov, čím vyznieva ako  voľná pripomienka našich tradičných vidieckych reálií a svätcovi dodáva osobnejší charakter. Nad každým výjavom sú umiestnené ručne maľované nápisy na tkanine s menom príslušného svätca a skratkou O.P. (orate pro – modli sa za), ktorej význam názorne dopĺňajú zámerne zvolené pózy postáv.

Plátno, pôvodne všité do stredu zástavového listu, bolo z praktických dôvodov vyňaté už počas obnovy textilnej časti a pripravené na samostatné reštaurovanie, ktoré v období od júla 2022 do júna 2023 realizovala Akad. mal. Ľuba Wehlend, ArtD., reštaurátorka so špecializáciou na reštaurovanie závesného obrazu na plátne a iných nosičoch. Obraz bol po vyrovnaní zaťažením ďalej stabilizovaný vypnutím na pomocný podrám. Následne sa mohli odstrániť nevhodné záplaty, maľba sa očistila od depozitu a ošetrila zriedeným damarovým lakom. Odstránili sa aj staršie premaľby, upevnili sa uvoľnené časti maliarskej vrstvy k podložke, vytmelili sa chýbajúce miesta a trhliny scelili kohéznym lepidlom.

Reštaurátorská obnova historickej cirkevnej zástavy s nápisom: „NEDECANIA Z. AMERIKI 1912.“ bude ukončená v tretej etape projektu v júni nasledujúceho roka.

Záverečná fáza je zameraná na retušovanie chýbajúcich častí maľby, celkové farebné scelenie a povrchovú úpravu ochranným lakom. Súčasťou bude aj očistenie a konzervovanie mosadzných nákončí nosnej priečnej žrde. Opätovným všitím obrazovej časti do listu zástavy bude tento zaujímavý, po historickej aj umeleckej stránke vzácny dokument svojej doby, pripravený na verejnú prezentáciu v expozícii areálu Budatínskeho hradu.

 

Text: Mgr. Zdeněk Hogh

Foto: Sv. Vendelín – reverz obrazovej časti zástavy, stav po očistení. Archív Považského múzea

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sv. Izidor – averz obrazovej časti zástavy – stav po očistení
Sv. Izidor – averz obrazovej časti zástavy – detail poškodení
Sv. Vendelín – reverz obrazovej časti zástavy – stav počas vyrovnávania za pomoci prelepu japonským papierom
Sv. Vendelín – reverz obrazovej časti zástavy – stav po očistení
Scroll to Top