Od minulosti k prítomnosti

Workshop pre deti inšpirovaný aktuálnou výstavou Konfrontácie, ktorá predstavuje objekty z odpadového materiálu od Christiny Tabakovej inštalované priamo v stálej expozícii. Pre mladšie deti budú pripravené omaľovánky prekreslených autorkiných objektov aj obrázkov  expozície s nainštalovanými objektmi aj stálymi exponátmi. Na nakreslené voľné podstavce si budú môcť deti dokresliť vlastné predmety, ktoré by chceli vystaviť v múzeu. Staršie deti budú mať k dispozícii jednoduchý spotrebný materiál (zaváraninové viečka, vrchnáčiky, matice, skrutky a pod.), z ktorého si budú môcť poskladať malý objekt alebo asambláž (trojrozmerný reliéf) podľa ponúknutých vzorov alebo vlastnej fantázie.

Cena: 3 €/osoba

Počet miest je obmedzený, vhodné sa vopred objednať na tel. č. 0907 108 659.

Plagát v plnej veľkosti TU
Scroll to Top