Dotyk krehkosti

Malá prezentácia tvorby výtvarníčky Silvie Bartoš sa vizuálne, a čiastočne aj významovo, viaže ku zvolenému priestoru tzv. Zimnej záhrady v Budatínskom hrade. Jej papierové kvety sprítomňujú krásu a krehkosť reálnej flóry, ale ukrývajú tiež všeobecné i osobné symbolické významy. V tejto rovine zastupujú v autorkinom ponímaní lásku, neustálu premenu vzťahu dvoch ľudí a zároveň odkazujú k našej pominuteľnosti. Širší interpretačný rozmer nechýba ani drobným papierovým objektom – osudovým predmetom z konkrétnych rozprávok. Pre Silviu Bartoš je aj v tomto prípade charakteristické pocitové vnímanie sveta a symbolické vyjadrovanie nielen prostredníctvom motívov, ale aj zvolených nestálych a krehkých materiálov a spôsobu ich spracovania.

Plagát v plnej veľkosti TU
Scroll to Top