Publikácia Košicko-bohumínska železnica získala cenu Slovenskej historickej spoločnosti

Publikácia Košicko-bohumínska železnica, ktorú vydalo Považské múzeum, získala cenu Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2022. Slávnostné udeľovanie sa konalo v stredu 5. 6. 2024 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave a bolo súčasťou 27. ročníka archívnych dní v Slovenskej republike.

Monografia predstavuje vývoj jedného z najvýznamnejších železničných podnikov Rakúsko-Uhorska do roku 1918, ktorý priniesol rozvoj a prosperitu najmä regiónom na severnom Slovensku. Je obohatená o množstvo plánov, nákresov a historických fotografií, pričom sa zameriava najmä na uhorskú časť trate, t. j. historické regióny Kysúc, Horného Považia, Turca, Liptova, Spiša až po Košice, ktorými prechádzala. Kniha je zložená z troch častí. Mapuje historický vývoj od vzniku do konca prvej svetovej vojny, súčasťou je prechádzka traťou od rakúsko-uhorskej hranice pri Svrčinovci po Košice a Prešov a tretiu časť tvoria súčasné pohľady na bývalú Košicko-bohumínsku železnicu prostredníctvom fotografií.

Cenu z rúk predsedu Slovenskej historickej spoločnosti PhDr. Rastislava Kožiaka, PhD. prevzal historik dopravy Považského múzea Mgr. Peter Šimko, PhD., ktorý bol zostavovateľom a jedným z autorov publikácie. „V mene kolektívu autorov ďakujem odbornej porote za udelenie tejto významnej ceny. Bolo to veľmi veľké prekvapenie vzhľadom na to, že bola ocenená publikácia vydaná v regionálnom múzeu, čo svedčí o tom, že i tu sa dá robiť kvalitná a prínosná vedecko-výskumná práca a vydávať rozsiahle monografické publikácie. Dielo dostalo svoju podobu vďaka kolektívu autorov rôzneho zamerania a z rôznych regiónov Slovenska i zo zahraničia. Verím, že v podobnom duchu sa bude niesť aj druhý diel publikácie, zameraný prevažne na osudy Košicko-bohumínskej železnice v období Československej a Slovenskej republiky, na ktorom pomaly pracujeme. Rovnako ma teší, že publikáciu v tak vysokom náklade sa podarilo v priebehu dvoch rokov takmer vypredať. Záujemcom sú k dispozícii posledné kusy,“ uviedol Peter Šimko. Knihu je možné kúpiť v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach, na Budatínskom hrade a na e-shope Považského múzea.

Všetkým, ktorí sa podieľali na publikácii srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov pri tvorbe ďalšej časti.

 

Scroll to Top