Faktúry 2011

zodpovedný pracovník: Iveta Dujčíková, Janka Sakalová
Faktúra č. 1/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 2/2011(zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 3/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 4/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 5/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 6/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 7/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 8/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 9/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 10/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 11/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 12/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 13/2011(zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 14/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 15/2011 (zverejnená 9.2.2011
Faktúra č. 16/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 17/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 18/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 19/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 20/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 21/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 22/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 23/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 24/2011(zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 25/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 26/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 27/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 28/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 29/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 30/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 31/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 32/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 33/2011 (zverejnená 9.2.2011)
Faktúra č. 36/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 37/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 38/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 39/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 40/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 43/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 44/2011 (zverejnená 23.2.2011)
Faktúra č. 46/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 47/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 48/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 49/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 50/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 51/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 52/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 53/2011(zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 54/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 55/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 56/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 57/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 58/2011 (zverejnená 2.3.2011)
Faktúra č. 59/2011 (zverejnená 3.3.2011
Faktúra č. 60/2011 (zverejnená 3.3.2011)
Faktúra č. 61/2011, s. 1-2) (zverejnená 3.3.2011)
Faktúra č. 61/2011, s. 3 (zverejnená 3.3.2011)
Faktúra č. 62/2011 (zverejnená 3.3.2011)
Faktúra č. 63/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/63/2011(zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 2/63/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 3/63 /2011(zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 4/63/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 5/63/2011(zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 6/63/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 7/63/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 8/63/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 64/2011 (zverejnená 3.3.2011)
Faktúra č. 65/2011, s. 1-2 (zverejnená 8.3.2011) Faktúra č. 65, s. 3-4 (zverejnená 8.3.2011) Faktúra č. 66, s. 1-2 (zverejnená 8.3.2011) Faktúra č. 66, s. 3-4 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 67/2011 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 68 /2011 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 69/2011 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 70 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 71 (zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 72(zverejnená 8.3.2011)
Faktúra č. 73 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 74, strana 1, strana 2 (zverejnené 9.3.2011)Faktúra č. 74, s. 3 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 75 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 76, s. 1-2 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 77, s. 1-2 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 78, s. 1-2 (zverejnená 9.3.2011)
Faktúra č. 79, s. 1(zverejnená 17.3.2011) Faktúra č. 79, s. 2 (zverejnená 17.3.2011)
Faktúra č. 80 (zverejnená 22.3.2011) Faktúra č. 81(zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 83 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 84 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 85(zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 86 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 87 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 88, s. 1(zverejnená 22.3.2011) Faktúra č. 88, s. 2 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 89 (zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 90(zverejnená 22.3.2011)
Faktúra č. 91 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 92 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 93(zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 94 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 95 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 96(zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 97 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 98 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 99(zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 100 (zverejnená 25.3.2011)
Faktúra č. 101/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 102/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 103/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 104/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/104/2011(zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 2/104/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 106/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 107/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 108/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/108/2011(zverejnená 29.3.2011
Faktúra č. 109/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/109/2011 (zverejnená 29.3.2011
Faktúra č. 110/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/110/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 2/110/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 3/110/2011 (zverejnená 29.3.2011)
Faktúra č. 111/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 1/111/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 2/111/2011 (zverejnená 29.3.2011) Príl. č. 3/111/2011 (zverejnená 29.3.2011
Faktúra č. 112/2011 (zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 1/112/2011 (zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 2/112/2011(zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 3/112/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 113/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 114(zverejnená 31.3.2011)
Faktúra č. 115/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 116/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 117/2011 (zverejnená 30.30.2011)
Faktúra č. 118/2011 (zverejnená 31.3.2011) Príl. č. 1/118/2011(zverejnená 31.3.2011) Faktúra č. 119/2011 (zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 1/119/2011 (zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 2/119/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 120/2011 (zverejnená 30.3.2011) Príl. č. 1/120/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 121/2011 (zverejnená 30.3.2011)
Faktúra č. 122/2011 (zverejnená 31.3.2011)
Faktúra č. 123/2011 (zverejnená 12.4.2011)
Faktúra č. 124/2011 (zverejnená 12.4.2011)
Faktúra č. 125/2011 (zverejnená 12.4.2011)
Faktúra č. 126/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 127/2011 (zverejnená 12.4.2011)
Faktúra č. 128/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 129/2011 (zverejnená 31.5.2011)
Faktúra č. 130/2011 (zverejnená 28.4.2011)
Faktúra č. 131/2011 (zverejnená 28.4.2011)
Faktúra č. 132/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 133/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 134/2011 (zverejnená 8.8.2011)
Faktúra č. 135/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 136/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 137/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 138/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 139/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 140/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 141/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 142/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 143/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 144/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 145/2011 (zverejnená 18.4.2011)
Faktúra č. 146/2011 (zverejnená 19.4.2011) Faktúra č. 146-1/2011 (zverejnená 19.4.2011) Faktúra č. 146-2/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 147/2011 (zverejnená 31.5.2011)
Faktúra č. 148/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 149/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 150/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 151/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 152/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 153/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 154/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 155/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 156/2011(zverejnená 4.5.2011) Faktúra č. 156-1/2011 (zverejnená 4.5.2011) Faktúra č. 156-2/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 157/2011 (zverejnená 19.4.2011)
Faktúra č. 158/2011 (zverejnená 31.5.2011)
Faktúra č. 159/2011(zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 160/2011 (zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 161/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 162/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 163/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 164/2011 (zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 166/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 167/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 168/2011(zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 169/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 170/2011 (zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 171/2011 (zverejnená 4.5.2011)
Faktúra č. 172/2011 (zverejnená 31.5.2011)
Faktúra č. 173/2011 (zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 174/2011 (zverejnená 6.5.2011)
Faktúra č. 175/2011 (zverejnená 6.5.2011) Faktúra č. 176/2011(zverejnená 6.5.2011) Faktúra č. 178/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 179/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 181/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 182/2011,s.1 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 182/2011,s.2(zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 183/2011 (zverejnená 31.5.2011) Faktúra č. 184/2011 (zverejnená 31.5.2011) Faktúra č. 185/2011 (zverejnená 31.5.2011) Faktúra č. 186/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 187/2011(zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 188/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 189/2011 (zverejnená 31.5.2011) Faktúra č. 190/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 191/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 192/2011(zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 193/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 194/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 195/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 196/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 197/2011(zverejnená 8.8.2011) Faktúra č. 198/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 199/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 200/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 201/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 202/2011(zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 203/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 204/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 205/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 206/2011 (zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 207/2011(zverejnená 18.5.2011) Faktúra č. 208/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 209/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 210/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 211/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 212/2011 (zverejnená 16.5.2011) Faktúra č. 213/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 214/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 215/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 216/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 217/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 218/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 219/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 220/2011(zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 221/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 222/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 223/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 224/2011 (zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 225/2011(zverejnená 23.5.2011) Faktúra č. 226/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 227/2011 (zverenená 31.5.2011) Faktúra č. 228/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 229/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 230/2011(zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 231/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 232/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 233/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 234/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 235/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 236/2011 (zverejnená 2.6.2011) Faktúra č. 237/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 238/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 239/2011 (zverejnená 6.6.2011) Faktúra č. 240/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 241/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 242/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 243/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 244/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 245/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 246/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 247/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 248/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 249/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 250/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 251/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 252/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 253/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 254/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 255/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 256/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 257/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 258/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 259/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 260/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 261/2011 (zverejnená 23.6.2011) Faktúra č. 262/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 263/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 264/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 265/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 266/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 267/2011 (zverejnená 22.6.2011 Faktúra č. 268/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 269/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 270/2011 (zverejnená 22.6.2011) Faktúra č. 271/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 272/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 273/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 274/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 275/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 276/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 277/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 278/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 279/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 280/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 281/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 282/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 283/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 284/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 285/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 286/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 287/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 288/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 289/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 290/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 291/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 292/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 293/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 294/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 295/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 296/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 297/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 298/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 299/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 300/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 301/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 302/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 303/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 304/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 305/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 306/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 307/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 308/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 309/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 310/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 311/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 312/2011 (zverejnená 13.7.2011) Faktúra č. 313/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 314/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 315/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 316/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 317/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 318/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 319/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 320/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 321/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 322/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 323/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 324/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 325/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 326/2011, zverejnená 27.07.2011 Faktúra č. 327/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 328/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 329/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 330/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 331/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 332/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 333/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 334/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 335/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 336/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 337/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 338/2011, zverejnená 21.07.2011 Faktúra č. 339/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 340/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 341/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 342/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 343/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 344/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 345/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 346/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 347/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 348/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 349/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 350/2011, zverejnená 4.8.2011
Faktúra č. 351/2011, zverejnená 4.8.2011 Faktúra č. 352/2011, zverejnená 4.8.2011 Faktúra č. 353/2011, zverejnená 4.8.2011 Faktúra č. 354/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 355/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 356/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 357/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 358/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 359/2011, zverejnená 26.07.2011 Faktúra č. 360/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 361/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 362/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 363/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 364/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 365/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 366/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 367/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 368/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 369/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 370/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 371/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 372/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 373/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 374/2011, zverejnená 2.8.2011 Faktúra č. 375/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 376/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 377/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 378/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 379/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 380/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 381/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 382/2011, zverejnená 8.8.2011 Faktúra č. 383/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 384/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 385/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 386/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 387/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 388/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 389/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 390/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 391/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 392/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 393/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 394/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 395/2011, zverejnená 12.8.2011 Faktúra č. 396/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 397/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 398/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 399/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 400/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 401/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 402/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 403/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 405/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 406/2011, zverejnená 17.8.2011 Faktúra č. 407/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 408/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 409/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 410/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 411/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 412/2011, zverejnená 19.8.2011 Faktúra č. 413/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 414/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 415/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 416/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 417/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 418/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 419/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 420/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 421/2011, zverejnená 20.9.2011 Faktúra č. 423/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 424/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 425/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 426/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 427/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 428/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 429/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 430/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 431/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 432/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 433/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 433/2011, s. 2, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 434/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 435/2011, zverejnená 26.10.2011 Faktúra č. 436/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 437/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 438/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 439/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 440/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 441/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 442/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 443/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 444/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 445/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 446/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 447/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 448/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 449/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 450/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 451/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 452/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 453/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 454/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 455/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 456/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 457/2011, zverejnená 23.9.2011 Faktúra č. 458/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 459/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 460/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 461/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 462/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 463/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 464/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 465/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 466/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 467/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 468/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 469/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 470/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 471/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 472/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 473/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 474/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 475/2011, zverejnená 29.9.2011 Faktúra č. 476/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 477/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 478/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 480/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 481/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 482/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 483/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 484/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 485/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 486/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 487/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 488/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 489/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 490/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 491/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 492/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 493/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 494/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 495/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 496/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 497/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 498/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 499/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 500/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 501/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 502/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 503/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 504/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 505/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 506/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 507/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 508/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 509/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 510/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 511/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 512/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 512, s. 2, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 513/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 514/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 515/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 516/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 517/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 518/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 519/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 520/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 521/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 522/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 523/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 524/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 525/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 526/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 527/2011, zverejnená 28.10.2011 Faktúra č. 528/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 529/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 530/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 531/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 532/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 533/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 534/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 535/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 536/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 537/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 538/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 539/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 540/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 541/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 542/2011, zverejnená 27.10.2011 Faktúra č. 543/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 544/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 545/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 546/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 547/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 548/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 549/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 550/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 551/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 552/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 553/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 554/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 555/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 556/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 557/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 558/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 559/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 560/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 561/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 562/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 563/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 564/2011, zverejnená 7.11.2011 Faktúra č. 565/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 566/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 567/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 568/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 569/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 570/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 571/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 572/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 573/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 574/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 575/2011, zverejnená 11.11.2011 Faktúra č. 576/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 577/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 578/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 579/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 580/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 581/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 582/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 583/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 584/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 585/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 586/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 587/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 588/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 589/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 590/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 591/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 592/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 593/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 594/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 595/2011, zverejnená 24.11.2011 Faktúra č. 596/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 597/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 598/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 599/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 600/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 601/2011, s. 1,  zverejnená 30.11.2011, Faktúra č. 602/2011, s. 2, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 603/2011, zverejnená 30.11.2011 Faktúra č. 604/2011, zverejnená 1.12.2011 Faktúra č. 605/2011, zverejnená 1.12.2011 Faktúra č. 606/2011, s. 1, zverejnená 1.12.2011Faktúra č. 606/2011, s. 2, zverejnená 1.12.2011 Faktúra č. 607/2011, zverejnená 1.12.2011 Faktúra č. 608/2011, zverejnená 5.12.2011 Faktúra č. 609/2011, zverejnená 5.12.2011 Faktúra č. 610/2011, zverejnená 5.12.2011 Faktúra č. 611/2011, zverejnená 5.12.2011 Faktúra č. 612/2011. zverejnená 6.12.2011 Faktúra č. 613/2011, zverejnená 6.12.2011 Faktúra č. 614/2011, zverejnená 6.12.2011 Faktúra č. 615/2011, zverejnená 6.12.2011 Faktúra č. 616/2011, zverejnená 6.12.2011 Faktúra č. 617/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 618/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 619/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 620/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 621/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 622/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 623/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 624/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 625/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 626/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 627/2011, zverejnená 9.12.2011 Faktúra č. 628/2011, zverejnená 14.12.2011 Faktúra č. 629/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 630/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 631/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 632/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 633/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 634/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 635/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 636/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 637/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 638/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 639/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 640/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 641/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 642/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 643/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 644/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 645/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 646/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 647/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 648/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 649/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 650/2011,zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 651/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 652/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 653/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 654/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 655/2011. zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 656/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 657/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 658/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 659/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 660/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 661/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 662/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 663/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 664/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 665/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 666/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 667/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 668/2011, zverejnená 21.12.2011 Faktúra č. 669/2011, zverejnená 21.12.2011

Faktúra č. 672/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 673/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 674/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 675/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 676/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 677/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 678/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 679/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 680/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 681/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 682/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 683/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 684/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 685/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 686/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 687/2011, zverejnená 11.01.2012 Faktúra č. 688/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 689/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 690/2011, zverejnená 11.1.2012 Faktúra č. 691/2011, zverejnená 10. 01. 2012 Faktúra č. 692/2011, zverejnená 11.1.2012 Faktúra č. 693/2011, zverejnená 11.1.2012 Faktúra č. 694/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 695/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 696/2012, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 697/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 698/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 699/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 700/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 701/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 702/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 703/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 704/2012, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 705/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 706/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 707/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 708/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 709/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 710/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 711/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 712/2011, zverejnená 13.2.2012 Faktúra č. 713/2011, zverejnená 13.2.2011 Faktúra č. 714/2011, zverejnená 13.2.2011 Faktúra č. 715/2011, zverejnená 13.2.2011 Faktúra č. 716/2011, zverejnená 13.2.2011 Faktúra č. 717/2011, zverejnená 13.2.2011

Scroll to Top