Vlastivedný zborník Považia XXVI

4,50 

Katalógové číslo: 0331 Kategórií:

Vlastivedný zborník Považia XXVI

rozmery: 16 x 23,5 cm, brožovaná väzba, 258 strán

Vlastivedný zborník Považia predstavuje jeden z najstarších odborných zborníkov zameraných na regionálnu vlastivedu. Prináša aktuálne odborné štúdie týkajúce sa územia horného Považia (okresy Žilina, Bytča), ktorých autormi sú odborní pracovníci Považského múzea v Žiline a externí spolupracovníci Považského múzea. Okrem štúdií obsahuje i recenzie, spomienky a iné časti.

Obsah:

STANEKOVÁ, Z.: Sídlisková aglomerácia v Divinke so zreteľom na sídlisko Ohrádza

MAJERČÍKOVÁ, D.: Hromadný nález poľnohospodárskych nástrojov z hradiska na Veľkom vrchu pri Divinke

SLANÁ, A.: Úprava priestoru pod mohylami vo včasnom stredoveku na severozápadnom Slovensku

MORAVČÍK, J.: Žilinský hrad v historických prameňoch a archeologických výskumoch

PARÁČOVÁ, A.: Žilinské právo na Kysuciach

ŠIMKO, P.: Cestná doprava v okrese Žilina v období 1918 – 1945

BIELIK, J.: Kaviarne v Žiline v rokoch 1918 – 1945

SOBOLA, M.: Ľudová architektúra a staviteľstvo v doline Divinského potoka a jeho prítokov

URBANOVÁ, V.: Teplomilné porasty s mrvicou perovitou Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933 v Rajeckej kotline

SKUKÁLEK, J.: Rozšírenie vstavačovitých v katastrálnom území obce Kolárovice (Javorníky)

HLÔŠKA, L.: Štrukturálne a priestorové zmeny lokálnych populácií drobných zemných cicavcov (Rodentia, Soricimorpha) v lokalite Tížinka (NP Malá Fatra)

PEPICH, P. & PEPICH, K.: Stanovenie približnej vekovej a sociálnej štruktúry druhu medveď hnedý (ursus arctos) v CHKO Strážovské vrchy na základe metódy celoročného monitoringu stopových dráh a stopových odtlačkov

PEPICH, P. & PEPICH, K.: Aktivita medveďa hnedého (ursus arctos) v Strážovských vrchoch

KENDROVÁ, K.: Spomienky Imricha Tararíka na časy drotárske

MORAVČÍK, J.: Michal Bada: Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy. Každodennosť Žilinčanov na základe analýzy zápisov Žilinskej mestskej knihy na prelome stredoveku a raného novoveku (recenzia)

SAKALOVÁ, J.: Knižnica Považského múzea v Žiline

STARINSKÁ, M.: Depozitáre a uloženie zbierok v Považskom múzeu v Žiline

ZUSKIBOVÁ, I.: Inovačné procesy v práci Liptovského múzea v Ružomberku

ILENINOVÁ, K.: Kreativita a inovácia v prezentačnej činnosti Oravského múzea

BRZIAKOVÁ, A. – MARŠALOVÁ, A.: Kedy sme a kedy nie sme trendy múzeum?

HLÔŠKA, L.: Moderné ekologické metódy v múzejnej zoológii

ŠIMKO, P.: Múzeum s pridruženou výrobou.

Hmotnosť 0,526 kg
Scroll to Top