Vlastivedný zborník Považia XXIX

2,50 

Katalógové číslo: 0770 Kategórií:

Obsah

 

SPOLOČENSKOVEDNÁ ČASŤ 

Martina Bernátová: Súkennícky rod Rekovcov zo Žiliny 

Dominika Hlobíková: Žilinské výrobno-hospodárske družstvo Interhelpo
(1923 – 1943)

Peter Šimko: Vývoj verejnej cestnej dopravy v rokoch 1945 – 1962 v regiónoch Horné Považie, Kysuce a Turiec 

 

PRÍRODOVEDNÁ ČASŤ 

Květa Kicková: Aktuálny stav vegetačných pomerov Hýrovskej slatiny 

Ján Kicko: Aktuálny stav populácie orla krikľavého (Clanga pomarina) v Turci – hniezdna úspešnosť, produktivita a zanikanie teritórií 

 

MISCELLANEA 

Peter Šimko – Katarína Hallonová: Činnosť Považského múzea v Žiline
v rokoch 2018 – 2019 

Zuzana Staneková: Aktivity Považského múzea v Žiline v oblasti archeológie v rokoch 2017 – 2019 

Květa Kicková: Prezentácia odborných a vzdelávacích aktivít v Považskom múzeu v rokoch 2018 – 2019 

Zuzana Staneková: Tretí ročník konferencie stredoslovenských archeológov

 

FORTIFIKÁCIE NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ
(príspevky z konferencie) 

Jaroslav Peška – Jana Mellnerová Šuteková – Samuel Španihel: Fortifikace eneolitu a doby bronzové na širším moravsko-slovenském pomezí 

Ivan Čižmář a kol.: Detektorová prospekce na výšinné lokalitě Rysov u Provodova (okr. Zlín) v roce 2017

Gabriel Fusek: Pevnostný systém hradiska v Divinke 

Michal Holeščák – Andrea Slaná: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Divinke, poloha Hradisko 

Peter Bednár: Drevozemné opevnenia v Kysuckej vrchovine 

Adam Fojtík – Radim Vrla: Poznámky k průzkumu a opravě severního čela hradu Brumov v letech 2018 a 2019 

Jozef Mihálik – Mária Takáčová: Stavebný vývoj hradu Hričov 

Marek Vojteček: Relikty novovekého fortifikačného systému
v Čiernom na Kysuciach 

Hmotnosť 0,505 kg
Scroll to Top