Vlastivedný zborník Považia XXXI – e-kniha

5,00 

Katalógové číslo: 61929 Kategórií:

Domáci recenzovaný vedecký zborník, ktorý uverejňuje výsledky výskumov v oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia (okresy Žilina a Bytča).

(c) Považské múzeum, 2023, ISBN:978-80-88877-98-1
elektronický dokument vo formáte pdf. Po objednaní produktu a zaplatení ceny prostredníctvom platobnej brány 24-pay Vám príde odkaz na stiahnutie súboru do Vášho počítača. Produkt je potrebné stiahnuť do 14 dní od objednania. 

 

Obsah:

Stanislava Oporosková: Poznámky k stavebnému vývoju Súľovského hradu
Zuzana Staneková – Dana Majerčíková – Marek Both: Predbežné výsledky archeologického výskumu kaštieľa v Bytči v rokoch 2021 – 2022
Peter Chlepko: Iure Theutonicali, eo iure, quolocata est civitas Silniensis… Niekoľko poznámok k povahe a významu žilinského práva v stredoveku
Drahomír Velička: Brodišova Lopata alebo Brodi sew Lopata? (pokus o interpretáciu spornej lokality z donácie zeme Kysuca z roku 1244)
Martina Bernátová: Vlastníctvo domov na Mariánskom námestí v Žiline v 17. – 18. storočí (domy č. 2, 3, 4)
Kristína Zvedelová – Peter Šimko: Vývoj a stavebno-historická analýza výpravnej budovy železničnej stanice Žilina
Jana Stráska: Spoločensko-politická situácia v okrese Žilina v období autonómie Slovenska (október 1938 – marec 1939)
Květa Kicková: Floristická charakteristika mokrade Pod Vraninami v Rajeckej kotline
Ladislav Hlôška: Ornitocenózy Vodného diela Žilina a súvisiacich biotopov a ich zmeny v rokoch 1992 – 2023

MISCELLANEA
Jozef Mihálik: Záchrana mýtnice v obci Dolný Hričov
Andrea Slaná: Životné jubileum Jozefa Moravčíka
Peter Šimko – Květa Kicková: Činnosť Považského múzea v rokoch 2022 – 2023

Scroll to Top