Vlastivedný zborník Považia XXVIII

4,00 

Katalógové číslo: 0288 Kategórií:

Považské múzeum v Žiline, 2017

rozmery: 16 x 23,5 cm
počet strán: 190

 

Obsah:

Jozef Moravčík: Pravek obce Rosina

Zuzana Staneková: Archeologický výskum pastierskeho prístrešku 
na Veľkom vrchu v Divinke
 

Andrea Slaná: Stredoveké žacie a zberové náradie v zbierkach Považského múzea v Žiline 

Mário Bielich: Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2014 – 2016

Martina Bernátová: Rod Košela v Žiline v 16. – 17. storočí 

Katarína Kendrová: Tradičná strava drotárskej obce Veľké Rovné 

Květa Kicková: Botanická bibliografia zbernej oblasti Považského múzea v Žiline od roku 1993 

Ladislav Hlôška: Morfometrická analýza lebiek kuny skalnej (Martes foinazo zbierok Považského múzea v Žiline 

Zuzana Staneková: Archeológia v Považskom múzeu v Žiline a jej jubilanti

Peter Šimko: Správa o činnosti Považského múzea v Žiline za roky 2016 – 2017

Hmotnosť 0,32 kg
Scroll to Top