POVAŽSKÉ MÚZEUM 3D ON-LINE

Názov projektu: POVAŽSKÉ MÚZEUM 3D ON-LINE: Prototyp virtuálneho múzea pre širokú verejnosť v Žiline, Bratislave a vo svete

Ciele projektu

  • Tvorba virtuálneho prostredia  pre navigáciu a kooperáciu V tejto etape pôjde o nasnímanie vybraných geometrických a rádiometrických dát pomocou kamier a skenera. Vytvorí sa mapa, model budovy múzea, výber z exponátov v 2D a 3D formátoch vrátane panorám, ale aj navigačné a kooperačné scenáre pre budúce virtuálne návštevy.
  • Návrh virtuálnej interakcie (navigácia, kooperácia, interaktívne príbehy) V tejto etape sa pre budúce virtuálne návštevy budú postupne implementovať jednotlivé časti virtuálneho múzea a možných jeho prehliadok. Predstavu o tomto možno získať na web stránke www.vhce.info, kde riešitelia z FMFI UK už prezentáciu kultúrneho dedičstva doriešili pre európsky projekt Virtual Heart of Central Europe.
  • Inštalácia virtuálneho múzea a sprístupnenie verejnosti V tejto etape sa virtuálne múzeum postupne otvorí v kioskoch aj na internete a začne sa jeho rutinná prevádzka. Túto etapu predpokladáme uzavrieť ku koncu roka 2006.

Internetová stránka projektu

Scroll to Top