Svadobný dar palatína Turzu

Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline vyhlasujú prvý ročník súťaže pre všetkých záujemcov o realizáciu svojej svadby v roku 2011 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči pod názvom Svadobný dar palatína Turzu. „Po slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Sobášneho paláca v Bytči verejnosť prejavila obrovský záujem najmä o uskutočnenie  svadobnej hostiny práve tu, kde palatín Juraj Turzo vydal všetky svoje dcéry. Keďže nie je možné uspokojiť všetkých snúbencov, rozhodli sme sa vyhlásiť takýto typ súťaže s viacerými bonusmi pre víťazné páry,“ uviedol Boris Schubert riaditeľ Považského múzea v Žiline. Základnou podmienkou súťaže je účasť oboch snúbencov pri jej plnení. Snúbenci po zakúpení mapy s názvom „Poklady múzeí Žilinského kraja“ (mapa je dostupná v pokladniach všetkých expozícii múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ) a po návšteve jednotlivých expozícii budú zaradení do losovania o realizáciu svadobnej hostiny v Sobášnom paláci v Bytči v roku 2011. Za návštevu expozícii sa považuje návšteva všetkých expozícii v správe Považského múzea v Žiline (Hrad Strečno, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej, Budatínsky hrad) a návšteva aspoň jednej expozície v každom ďalšom múzeu v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (Oravské múzeum P.O.H. v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Kysucké múzeum v Čadci). Súťažiaci zašlú správne osignovanú mapu pečiatkami navštívených expozícií písomne alebo fyzicky najneskôr do 18. decembra 2010 na adresu Považského múzea v Žiline. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v januári 2011 na Svadobnom veľtrhu v Bratislave spôsobom žrebovania máp, ktoré splnili kritéria súťaže, a to vylosovaním dvoch snúbeneckých párov. „ Víťazné dva snúbenecké páry čaká atraktívna odmena – realizácia svadobnej hostiny v roku 2011  v Sobášnom paláci v Bytči bezplatne, uvítací ceremoniál v paláci, slávnostný prípitok Juraja Turzu a ďalšie exkluzívne  svadobné prekvapenia, o ktorých budeme v priebehu súťaže informovať, “ dodal na záver Boris Schubert.

.

Propožície súťaže: >svadobny_dar<

Scroll to Top