Hrad Strečno sa teší na novú sezónu

Hrad Strečno, vyhľadávaná slovenská turistická destinácia, po druhýkrát počas svojej takmer tridsaťročnej sezónnej prevádzky, otvára svoje brány a expozície súvisiace s históriou hradu a žilinského regiónu už  počas marcových víkendov. „Expozícia Odhalená minulosť od roku 2008 sprostredkúva dejiny Žiliny a jej širšieho okolia od doby kamennej až po novovek. Expozícia venovaná patrónke hradu Žofii Bosniakovej približuje charizmatickú osobnosť a dobré skutky manželky Františka Vešeléniho,  významného uhorského podžupana a majiteľa hradu Strečno,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.Od apríla bude sprístupnená ďalšia expozícia, a to Kováčska dielňa, ktorá dokumentuje stredoveké kováčske remeslo, so zaujímavými exponátmi kováčskej pece a vybavenia dobovej dielne.

Návštevníci hradu si môžu vychutnať nielen nové expozície. Programová produkcia celej turistiskej sezóny je bohatá a atraktívna. Na návštevníkov čakajú tradičné výstavy umelcov na hrade, obľúbené nočné strašidelné prehliadky, podujatia pre deti,  júnová Hradná škola zameraná  na priblíženie  historických remeselníckych zručností alebo osvedčené Letné príbehy hradu. „Novinkou budú československé dni s bohatým kultúrnym programom, ktoré sú súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce s českým partnerom – hradom Hukvaldy,“ dodala Katrína Repáňová, správkyňa hradu Strečno.

Hrad Strečno sa už teraz teší na novú sezónu, špeciálne na marcové víkendy a od apríla 2011 na každodenné stretnutia aj prostredníctvom  nových výstav a podujatí. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.

Otváracie hodiny a vstupné na hrad Strečno

Program na hrade Strečno v roku 2011

Scroll to Top