Vianočné stretnutie v Čičmanoch

Pri príležitosti ukončenia obnovy Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch, Považské múzeum v Žiline v spolupráci s partnermi pripravilo v utorok 20. decembra 2012 o 16,00h  vianočné stretnutie v Radenovom dome, kde sa uskutoční prezentácia obnovy oboch čičmianskych domov, ktoré múzeum spravuje. „V roku 2010 v kontexte schváleného projektu dotačného systému MK SR  a tiež s použitím vlastných finančných zdrojov bola ukončená záchrana Radenovho domu v Čičmanoch. Zámerom záchrany bolo predovšetkým zachovanie autenticity jedinečnej architektúry posledného existujúceho pavlačového objektu čiastočnou rekonštrukciou a výmenou poškodených prvkov, ktoré už nebolo možné zachrániť a ktoré ohrozovali trvácnosť stavby,“ povedal Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline. Radenov dom s vynovenou expozíciou a priestorom pre dočasné výstavy bol opätovne otvorený verejnosti v decembri 2010.
Na jar 2011 mikroprojekt cezhraničnej spolupráce PL-SR umožnil začať opravu konštrukcie zrubového domu č.42, ktorá zahŕňala aj obnovu interiéru. „ Obnovu Domu č. 42, nazývaného podľa jedného z majiteľov aj Gregorovce, si vyžiadal stav takmer storočného objektu, ktorý s výnimkou výmeny dreveného šindľa, nikdy nebol rekonštruovaný. Taktiež bola po dvadsiatich dvoch rokoch komplexne zrevitalizovaná expozícia venovaná spôsobu bývania tradičnej čičmianskej rodiny,“ povedala Katarína Kozáková, etnologička múzea a realizátorka projektu. Len pre zaujímavosť, v jednom z vymieňaných trámov sa našlo strelivo z obdobia druhej svetovej vojny, kedy v Čičmanoch prebiehali oslobodzovacie boje, a v dôsledku ktorých veľká časť domov bola zničená požiarom.

Poslednou tohoročnou aktivitou obnovy Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch bola ornamentálna výmaľba Radenovho domu, ktorá sa uskutočnila v septembri 2011 s pomocou nenávratného finančného príspevku Nadácie Kubikum a v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline. Hlavným cieľom projektu výmaľby bolo obnoviť pôvodnú ornamentiku Radenovho domu na základe zachovanej fotodokumentácie zo začiatku 20. storočia, ktorá bola charakteristická pre pavlačové domy. Napriek tomuto zámeru sa Radenov dom  musel vymaľovať do podoby, v akej ho poznajú súčasní návštevníci Čičmian. „Pre študentov našej školy to bola jedinečná príležitosť získať praktické výtvarné skúsenosti z obnovy pamiatkového objektu a uplatniť teoretické vedomosti v praxi. Zároveň v rámci vyučovacieho predmetu Dejiny výtvarnej kultúry sa naučili budovať vzťah k tradičnej ľudovej architektúre,“ dodal na záver Václav  Dostálek, riaditeľ školy.

Vianočné stretnutie pri príležitosti ukončenia obnovy Objektov ľudovej architektúry v Čičmanoch s hudbou a občerstvením sa uskutoční v utorok 20. decembra 2011 o 16,00h v Radenovom dome. Organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Nadácia Kubikum a Súkromná stredná umelecká škola v Žiline.

Scroll to Top