Nové zbierky obohatili depozitáre múzea

Každoročne pribudne do zbierkového fondu Považského múzea v Žiline okolo 1 000  ks zbierkových predmetov z oblasti spoločenských vied, prírodných vied a drotárstva. V roku 2011 sa múzeu podarilo získať akvizičnou činnosťou viac ako 800 artefaktov. „ Z uvedeného počtu  bola väčšina predmetov nadobudnutá zberom alebo darovaním. Za všetky spomeniem lebku kormorána veľkého, hospodársky voz na prepravu drevnej guľatiny zo začiatku 20. storočia alebo fajka z morskej peny opletaná drôtom z konca 19. storočia,“ povedal Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

V tomto roku boli muzeálne akvizície podporené aj účelovou dotáciou Žilinského samosprávneho kraja v celkovej výške 2 350 €. Do zbierkového fondu etnológie bola zakúpená terchovská basička, tradičný hudobný nástroj jedinečnej sláčikovej muziky, charakteristickej pre terchovský región. Už v decembri 2011 ju budú môcť obdivovať  návštevníci Expozície Jánošík a Terchová v Terchovej v časti venovanej hudobnému folklóru obce. Medzi ďalšie zakúpené zbierky vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Považského múzea v Žiline patrí napríklad súbor dvoch drôtených objektov, autorky Silvie Fedorovej. „Silvia Fedorová je významnou, medzinárodne uznávanou slovenskou výtvarníčkou, ktorá využíva vo svojej tvorbe drôt a tvorí najmä odevné doplnky, šperky a výtvarné objekty. Patrí do skupiny umelcov, ktorí nadväzujú na slovenskú tradíciu ručného spracovania drôtu, a  posúvajú ju do nových súčasných polôh,“ uviedla Monika Váleková, historička umenia Považského múzea v Žiline. Oba objekty obohatili zbierkový fond drotárstva, konkrétne kolekciu súčasného umenia, a momentálne sú nainštalované v stálej expozícii drotárstva v Považskej galérii umenia v Žiline.

Akvizičnou činnosťou v roku 2011, či už darom, zberom alebo kúpou, zbierkový fond Považského múzea v Žiline už teraz obsahuje takmer 145 000 zbierkových predmetov.

Scroll to Top