Jedno miesto – veľa svetov

Vybraným slovenským regiónom – Strednému Považiu, Orave, Záhoriu, Gemeru a Zemplínu   sa podrobne venuje výstava pod názvom Jedno miesto – veľa svetov, ktorá je až do 13. apríla 2012 prístupná verejnosti v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. „Výstava je jedným z výstupov projektu Jedno miesto – veľa svetov: geografická variabilita životných stratégií v slovenskej spoločnosti, ktorý s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja realizoval v rokoch 2008 až 2011 kolektív pracovníkov Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,“ uviedla Alena Rochovská, hlavná riešiteľka projektu.

Výstava na viac ako tridsiatich paneloch prezentuje zaujímavé príbehy slovenských domácností. Opisuje často krát rôznorodé prežívanie každodenných problémov vo vzťahu k živobytiu, spoločensko-ekonomickým situáciám, ale aj vo vzťahu k súčasným sociálnym väzbám na vidieku, ktorých intenzita má v porovnaní s minulosťou  slabnúcu tendenciu. Dôležitou súčasťou celej výstavy sú výroky a citáty respondentov, ktoré boli zozbierané v rámci poslednej fázy terénneho výskumu v domácnostiach  skúmaných regiónov. Na margo témy chudoby na vidieku si môžu návštevníci výstavy prečítať napríklad zaujímavý postoj 60 ročnej ženy, pracujúcej v poľnohospodárstve zo Stredného Považia: „Myslím si, že nie sme chudobní, aj keď človek možno nemá to, čo by chcel mať, ale chudoba je niekde inde. Máme čo jesť, nie sme hladní, sme obutí, teplo máme, takže nemyslím si, že sme chudobní. A mať všetko, to človek nesmie túžiť.“

Človek žijúci na slovenskom vidieku prostredníctvom tejto výstavy hodnotí aj svoje istoty, zložité obdobia zmien v spoločnosti, nedostatok financií, domáce hospodárenie, a vôbec celkovo život na vidieku – jeho výhody a nevýhody v kontraste so životom v meste. Na záver, ešte jeden výrok na zamyslenie. „Určite sme vo veľkej nevýhode oproti ľuďom na Dolniakoch. Vo veľkej nevýhode. Oni majú skôr teplo. Zas čo nám môžu závidieť a čo nám závidia, to je naše prostredie,“ hovorí 64 ročná žena, kontrolórka, taktiež zo Stredného Považia.

Príbeh nášho vidieka na výstave s výstižným názvom Jedno miesto – veľa svetov si môžu návštevníci Sobášneho paláca v Bytči prečítať do 13. apríla 2012. Organizátorom výstavy je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Katedra humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

 

Scroll to Top