Prízraky noci

Sovy od dávna v našich predkoch vzbudzovali obavy. Ich strach pramenil z tajomstvami opradeného nočného spôsobu života týchto vtákov, na ktorý sa počas svojho vývoja dokonale adaptovali. Vďaka modernému biologickému výskumu dnes poznáme odpovede na mnohé, aj keď nie všetky záhady  ich správania a spôsobu života. Aj o tom bude výstava pod názvom Prízraky noci, ktorá štartuje tento rok výstavné aktivity na hrade Strečno.

Pestrosť prostredia a vysoký podiel zachovalých a prírode blízkych biotopov na území Slovenska podmieňuje aj vysokú druhovú diverzitu sov. Výnimkou nie sú ani pohoria Malej Fatry, Javorníkov, Súľovských vrchov a Kysuckej vrchoviny, Žilinskej kotliny alebo Považského podolia. Všade tu sovy žijú buď trvale, alebo tu len hniezdia, zimujú, respektíve sa tu vyskytujú iba krátko, najčastejšie počas jarného alebo jesenného ťahu,“ upozornil Ladislav Hlôška, zoológ Považského múzea v Žiline a autor výstavy.

Návštevníci výstavy budú mať možnosť uvidieť všetky dermoplastické preparáty sov zo zbierok múzea, ako napríklad kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovu lesnú,  myšiarku ušatú alebo výrika lesného. „Viacerým druhom sov vyhovuje život v blízkosti človeka. K takýmto druhom patrí najmä myšiarka ušatá, ktorá pravidelne hniezdi aj v Budatínskom parku. Na opustených povalách starých budov alebo v kostolných vežiach hnezdievala v minulosti plamienka driemavá, v súčasnosti veľmi vzácny druh. Súľovské skaly, skalnaté hrebene a tiesňavy Malej Fatry obýva naša najväčšia sova – výr skalný. Samica tohto druhu nezriedka dosahuje hmotnosť viac ako 3 kg a rozpätie krídel do 180 cm,“ dodal Ladislav Hlôška.

Výstava informuje aj o anatomických a fyziologických vlastnostiach sov, vďaka ktorým patria ku vynikajúcim nočným lovcom. Zaujímavosťou budú nahrávky zvukových prejavov konkrétnych sov, čo nepochybne umocní emocionálny zážitok z tejto inštalácie. Prízraky noci – audiovizuálna výstava o našich sovách bude prístupná verejnosti v Severnom paláci hradu Strečno od 19. apríla do 26. júna 2012. Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline.


Scroll to Top