V Považskom múzeu v Žiline Svetový deň cestovného ruchu v medzinárodnom meradle

Miesto: Hrad Strečno
Termín: 14.9.-31.10 2012

Už onedlho návštevníci Považského múzea v Žiline môžu navštíviť všetky jeho expozície s výraznou zľavou na vstupnom. „ Niekoľko rokov si múzeum  pripomína oslavy Svetového dňa cestovného ruchu jednak symbolickým vstupným, ale taktiež atraktívnym programom, konajúcim sa prevažne na hrade Strečno. Nebude tomu inak ani tento rok,“ uviedol Boris Schubert, riaditeľ Považského múzea v Žiline.

Vo štvrtok 20. septembra 2012 o 17,00 h, otváracím podujatím osláv dňa cestovného ruchu bude vernisáž výstavy z cyklu Umenie na hrade. Poslednú tohoročnú umeleckú prezentáciu v Severnom paláci hradu Strečno uzavrie výber výtvarných diel z medzinárodných sympózií, ktoré sa od roku 2009 pravidelne konajú v Terchovej pod názvom Terchovská paleta.Výstava účastníkov medzinárodného sympózia výtvarníkov stredoeurópskeho regiónu je odlišná v tom, že poukazuje na kontinuitu súčasných trendov modernej tvorby výtvarných umelcov z jednotlivých krajín. Ako je známe, generalizácia výtvarnej tvorby prebieha už dlhšiu dobu. Avšak, každý si zachováva národný akcent, ktorý mnohokrát na prvý pohľad je ťažko pozorovateľný. V tom pretrváva bohatstvo národných kultúr. A to, na našej expozícii, čo i malej, možno pobadať či už koloritom, tak i pohľadom námetu, či štýlu tvorby. Každý z autorov, či už chce, alebo nie, nesie pečať kultúrnej minulosti svojho národa. Ale čosi je tu zjednocujúce) porozumenie globalizácie modernej výtvarnej tvorby,“ upozornil Ján Feranec, kurátor výstavy. Svoju tvorbu predstaví až trinásť autorov zo Slovenska (Jozef Vydrnák, Lucia Černeková, Lucia Klasová, Ján Feranec, Marián Prešnajder) Česka (Teodor Buzu, Ladislav Hodný), Bulharska (Dmitar Velichkov), Moldavska (Viktor Christov) a Bieloruska (Axana Hajdukovich, Alaex Faley, Hleb Otchik)  do 31. októbra 2012.

V predposledný septembrový víkend 22. a 23. septembra 2012 budú oslavy dňa cestovného ruchu na hrade Strečno pokračovať ďalej. Posledný krát v tomto roku vystrelia salvy z hradného dela, predstaví sa skupina historického šermu Bojník, sokoliari sv. Bavona  a

FS Zvonica zo Strečna. „Taktiež v areáli Budatínskeho hradu si tento víkend návštevníci môžu pozrieť expozíciu Drotárstva, v Čičmanoch Objekty ľudovej architektúry a v Terchovej Expozíciu Jánošík a Terchová za symbolické jednotné vstupné,“ uzavrel Boris Schubert.

Organizátorom podujatí v kontexte Svetového dňa cestovného ruchu je Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a hotel Gold v Terchovej.

Scroll to Top