Jedinečná publikácia o Budatínskom parku

V stredu 5. júna sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti predstavilo Považské múzeum v Žiline publikáciu pod názvom Park pri Budatínskom hrade a jeho premeny. Jej autorkou je botanička Považského múzea, RNDr. Viktoria Urbanová, CSc. „Obsahom približuje pohnutú históriu parku počas šiestich storočí, konkrétne v rokoch 1321 – 1945, tiež dianie v parku po druhej svetovej vojne a jeho úpravy v tomto období. Vďaka finančným zdrojom z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika sa tieto úpravy podarilo dokončiť poslednou revitalizáciou v roku 2010,“ uviedla jej autorka. Publikácia sa skladá z piatich tematických celkov. Samostatnú časť tvorí kapitola o drevinách zastúpených v parku, súčasťou ktorej je situačný náčrt ich rozmiestnenia. „Najstarším stromom, ktorý má až 350 rokov, je lipa veľkolistá, jaseň štíhly sa zasa pýši najväčšími listami a najvoňavejšie kvety má agát biely. Stručný prehľad záhradných slohov v úvode diela nám zasa priblíži vývoj záhradného umenia počas jednotlivých období,“ pokračuje Viktoria Urbanová. Nosnou časťou publikácie je množstvo autentických fotografií priamo z parku, reprodukcií mapiek, pohľadníc a obrazov. Po prvýkrát sú verejnosti predkladané súhrnné informácie o najstaršom parku tohto regiónu, ktorý je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky Hrad s areálom. Park s historickou hodnotou a rozlohou takmer 5ha sa stal vyhľadávaným miestom oddychu a relaxu návštevníkov. „Verím, že táto publikácia prispeje k oboznamovaniu verejnosti s príjemným prostredím, poznaním histórie a následne aj k zvýšenej ochrane revitalizovaného územia a kultúrneho správania sa návštevníkov parku,“ dodal na záver riaditeľ Považského múzea v Žiline, Ladislav Cimerák. Publikáciu Park pri Budatínskom hrade a jeho premeny je možné osobne zakúpiť v Považskom múzeu v Žiline, prezenčne vypožičať v odbornej knižnici Považského múzea, prípadne využiť možnosť elektronického objednania prostredníctvom webovej stránky www.pmza.sk.

Scroll to Top