Múzeum Drotárie v obci Veľké Rovné

29. september má v drotárskej obci Veľké Rovné každoročne jedinečnú atmosféru. Hodové slávnosti, ktoré sa tu konajú v deň sv. Michala spájajú miestnych rodákov, priateľov, známych a rodiny roztrúsené v blízkych či vzdialených lokalitách. Tento rok bol slávnostný deň pre obec predsa len o niečo výnimočnejší. V zrekonštruovaných priestoroch jednej z najstarších budov, v ktorej v minulosti sídlili obecný a notársky úrad, pošta a ordinácia všeobecného lekára, otvorili Múzeum Drotárie. Jeho sprístupneniu predchádzala takmer trojročná komplexná rekonštrukcia budovy, ktorá na dvoch podlažiach ponúka veľkolepé priestory obecného múzea. S myšlienkou zriadiť múzeum v obci, ktorá sa považuje za najvýznamnejšie centrum drotárstva prišiel obecný úrad už podstatne skôr. V roku 2008, kedy si Veľké Rovné pripomenulo 600. výročie prvej písomnej zmienky o svojej existencii, bola otvorená dlhodobá výstava pod názvom Vitajte v srdci Drotárie – reálne a virtuálne. Realizovalo ju Považské múzeum v Žiline v spolupráci s obecným úradom, kde mala aj svoje miesto. Po piatich rokoch sa prezentácia dočkala nových, skutočne reprezentatívnych samostatných priestorov v Múzeu Drotárie. Sem bola premiestnená pri zachovaní pôvodnej koncepcie a scenára a tiež doplnená o ďalšie zaujímavé exponáty. Táto stála expozícia prostredníctvom  viac ako dvoch stoviek autentických predmetov približuje najmä drotárske remeslo, ktoré je neodmysliteľne späté s dejinami obce. Mapuje tiež významné historické udalosti, prírodné pomery a každodenný život jej obyvateľov. Zaujímavo ju dopĺňa aj bohatý fotografický materiál. Expozícia je prístupná nielen miestnym obyvateľom či záujemcom o drotárske remeslo, ale aj návštevníkom obce a turistom.

Scroll to Top