Expedícia Budatínsky park

Dňa 8. a 15. októbra 2013 sa v areáli Budatínskeho hradu uskutoční tretí úspešný ročník projektu Expedícia Budatínsky park, ktorý pripravilo Považské múzeum pre vopred objednané skupiny žiakov základných škôl. „Hlavným cieľom projektu je ponúknuť žiakom alternatívne formy vyučovania, kde majú možnosť zoznámiť sa s jedinečnosťou Budatínskeho parku, jeho ekosystémom a samotným životom. Tento projekt u škôl vyvoláva veľký záujem, pretože sa realizuje v prírode a deti sa hravou formou a prostredníctvom zážitkov naučia množstvo poznatkov,“ informoval riaditeľ Považského múzea, Ladislav Cimerák.Stretnutie s históriou bude sprostredkované v niekoľkých tematických okruhoch, ako napríklad história Budatínskeho hradu, známe rody a legendy, ktoré sa k nemu viažu, žiaci sa tiež dozvedia nové poznatky o faune a flóre v Budatínskom parku, v tematickom okruhu Legendy minulosti – pltníci v parku sa žiaci dozvedia nielen o fenoméne pltníctva, ale aj o historických špecifikách dopravy v regióne a ďalších zaujímavých témach.
Sprievodným programom projektu bude prehliadka expozície Drotárstvo a výstavy Prechádzka storočiami.
Organizátorom programu Expedícia Budatínsky park, ktorý sa uskutoční v termínoch 8. a 15. októbra 2013 je Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Školy sa môžu nahlásiť na telefónne číslo 041/500 15 11, kontaktná osoba Mgr. Veronika Gužíková alebo mailom na guzikova@pmza.sk.

Scroll to Top