Noc múzeí a galérií 2014

Noc múzeí a galérií_2014Do jubilejného ročníka medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií sa opätovne zapája aj Považské múzeum v Žiline, ktoré na 17. mája 2014 pripravilo prvú nočnú prehliadku hradu Strečno a stredovekej dediny Paseka v tomto roku. V tento deň sme tiež predĺžili otváracie hodiny v Budatíne na výstavu originálov obrazov „Cézanne, Manet, Renoir a iní“. V termíne 16. – 18. 5. bude v Budatínskom parku aj medzinárodná výstava kvetín, drevín, včelárskych produktov a záhradnej techniky Jarná krása.

Podujatie zastrešuje Zväz múzeí a galérií a cieľom je priniesť návštevníkom múzeí a galérií jedinečnú možnosť navštíviť expozície a výstavy vo večerných a nočných hodinách. Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa zúčastňuje podujatia Noc múzeí a galérií pravidelne každý rok. Novinkou, ktorú si pripravili pracovníci múzea pre návštevníkov, je spoločné vstupné v hodnote 3 € do všetkých objektov Považského múzea. „V prvom navštívenom objekte Považského múzea návštevník zaplatí vstupné 3 € a s touto vstupenkou, resp. pokladničným blokom mu bude umožnený vstup po celý deň/noc do ďalších našich expozícií a hradov. Naši priaznivci tak za jednorazovú cenu môžu navštíviť všetkých šesť objektov, čo je veľmi príťažlivé. Samozrejme, ak sa návštevníci cielene rozhodnú v tento deň navštíviť len jeden z objektov v správe nášho múzea, kde je výška základného vstupného nižšia ako spoločné vstupné, budú platiť vstupné do daného objektu podľa aktuálneho platného cenníka. Našou snahou je zatraktívniť podujatie Noc múzeí a galérií nielen po ekonomickej, ale aj kultúrnej stránke,“ vysvetlila kultúrna manažérka Považského múzea v Žiline Andrea Lukácsová.

„Na hrade Strečno sme tento rok pripravili okrem nočnej prehliadky hradu a stredovekej dediny Paseka aj pozorovanie nočnej oblohy v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. Atraktívne budú i praktické ukážky práce terénneho zoológa či sprístupnenie dielne konzervátora keramiky,“ uviedla správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

 

Otváracie hodiny jednotlivých expozícií 17. 5. 2014

9:00 -18:00 a 20:00 – 23:00 Hrad Strečno a stredoveká dedina Paseka (posledný vstup o 17:30 a 22:30 h)

9:00 – 21:00 Výstavná sieň Budatínskeho hradu – administratívna budova (posledný vstup o 20:30 h)

9:00 – 17:00 Expozícia Jánošík a Terchová v Terchovej, Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch, Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach, Sobášny palác v Bytči (bezplatné vstupné celoročne)

 

Informácie nájdete aj tu:http://www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2014/

 

 

Scroll to Top