Začnite s vysťahovaním!

A4_snp_webStálu expozíciu vo veži Budatínskeho hradu od 28. augusta 2014 obohatí aktuálna výstava Začnite s vysťahovaním!, ktorá je umiestnená v priestoroch podkrovia hradu. Venovaná je 70. výročiu Slovenského národného povstania a zameraná predovšetkým na jeho vojenskú stránku, avšak nie v celoslovenskom meradle. Sústreďuje sa na situáciu špeciálne v žilinskom okrese. „Zvlášť sa zaoberá vypuknutím povstania v Žiline a prvými bojmi, čím sa následne dostávame k bojom o Strečniansku úžinu. Nakoľko ide iba o „lokálnu“ výstavu, rozprávanie o SNP ukončíme obsadením Vrútok nemeckými vojskami. Druhá časť sa sústreďuje na bojovú činnosť 1. československého armádneho zboru na území Slovenska, a to konkrétne na Malofatranskú operáciu a “oslobodenie” Žiliny a blízkych obcí,“ uviedol historik Považského múzea v Žiline a autor výstavy Jakub Bielik.

Snahou tejto výstavy nie je podať vyčerpávajúce opisy bojov, udalostí SNP a oslobodzovania, ale jej cieľom bude poskytnúť jasný a komplexný pohľad na spomínané udalosti, ktoré môžu zaujať návštevníkov hradu Budatín, pamätníkov a  aj záujemcov o vojenské dejiny. Autor výstavy sa snažil vzhľadom na vykresľovanie SNP a oslobodzovacích bojov na území Slovenska v období minulého režimu zostať v rámci možností čo najviac apolitický.

Medzi exponátmi budú pochopiteľne dominovať zbrane a súčasti vojenskej výzbroje nemeckej, československej a sovietskej armády. Niektoré z vystavených predmetov sú priamymi účastníkmi bojov SNP alebo aj bojových operácií 1. československého armádneho zboru vo vrchoch Malej Fatry. Zverejnené budú aj niektoré doposiaľ nepublikované fotografie.

Výstava je prístupná do 31. októbra 2014.

 

Scroll to Top