Európsky deň spolupráce 2015

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Žilinským samosprávnym krajom pripravili dňa 26. septembra v areáli Budatínskeho hradu projekt European Cooperation Day 2015. Ide o rozsiahly projekt nadnárodného významu, ktorý propaguje cezhraničnú spoluprácu v Európe prostredníctvom organizácie množstvo zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s myšlienkou obnovenia sociálnych, kultúrnych a spoločenských väzieb susediacich prihraničných regiónov. Záštitu nad ptrojektom zabezpečuje Program Interact, ktorý sprostredkováva informácie o jednotlivých podujatiach v rámci Európy a následne zastrešuje aj ich spoločnú propagáciu.

V rámci ECD – Európskeho dňa spolupráce 2015 – na návštevníkov čaká bohatý sprievodný program: vystúpenie historickej skupiny Taurus Ater, stredoveký tábor, rytierske akadémie, tvorivé dielne s animačným programom, bábkové divadlo, maľovanie na tvár, výstava „Živá kultúra“, tombola a veľa ďalších prekvapení.

Vstup na podujatie, ktoré sa v areáli Budatínskeho hradu koná 26. septembra 2015 od 13.00 do 17.00 hod. je zdarma.

Scroll to Top