Krížová cesta – Fotogaléria

Posolstvo Veľkej noci priblížilo Považské múzeum v Žiline svojim návštevníkom duchovným spôsobom. V spolupráci so Žilinskou diecézou pripravilo pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa uskutočnila počas Kvetnej nedele 20. marca 2016 o 15. hodine v areáli Budatínskeho parku. Pobožnosť bola konkretizovaná v jednotlivých 12 zastaveniach stvárnených prírodnými motívmi. Umelecko-dramatické spracovanie bolo v réžii Jozefa Abafiho a Divadelného klubu Makovice (Krajské kultúrne stredisko Žilina).

V rímskokatolíckej cirkvi sa krížová cesta koná počas pôstneho obdobia, kedy veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Modlitba krížovej cesty patrí medzi typické pobožnosti v pôstnom období. Máme nádej, že zamyslenia predstaviteľov troch cirkví zo Žiliny pomôžu prítomným objaviť hlbšie súvislosti milosrdenstva,“ uviedol Zdeno Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio.

Považské múzeum v Žiline je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

FOTOGALÉRIA 2016

FOTOGALÉRIA 2015

Scroll to Top