Do Hodiny Zeme sa zapája aj Považské múzeum

Považské múzeum v Žiline sa tento rok zapojí do celosvetovej kampane Hodina Zeme vypnutím vonkajšieho osvetlenia Budatínskeho hradu, hradu Strečno a Sobášneho paláca v Bytči na jednu hodinu. Múzeum sa tak pridá k miliarde ľudí a nespočetnému množstvu inštitúcií po celom svete, ktorí v sobotu 19. marca 2016 vypnú osvetlenie v čase od 20.30 do 21.30 hod.

Kampaň Hodina Zeme je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zahrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti.

Scroll to Top