Slovenčina pre zahraničných študentov na Budatínskom hrade

Budatínsky hrad po čiastočnej rekonštrukcii opäť ožíva a víta zvedavých návštevníkov, aby „zažili“ časť z histórie našej krajiny, prípadne aby strávili svoj voľný čas v pohostinnom prostredí hradu či v jeho nádhernom parku.

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Považským múzeom v Žiline využil pohostinnosť a atraktívnosť priestoru Budatínskeho hradu netradične a celkom novátorsky. Študenti zo siedmich krajín sveta – zo susedného Poľska, z Nemecka, Francúzska, Španielska, Portugalska, Turecka a aj z ďalekej Brazílie, ktorí sa rozhodli rozšíriť si svoje štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline v rámci programu Erasmus podporovaného Európskou úniou, mali možnosť zažiť výučbu slovenského jazyka v inšpirujúcom prostredí hradu spojenú s jeho prehliadkou. A keďže sa tento nápad realizoval v katarínsky piatok 25. 11. 2016, nezabudnuteľným zážitkom pre študentov bola aj ich účasť na divadelnom predstavení v podobe dramatizácie povesti o krásnej Kataríne.

K osobitným cieľom programu Erasmus v oblasti celoživotného vzdelávania patrí integrácia európskeho priestoru vo vysokoškolskom vzdelávaní a posilňovanie procesu inovácií vo výučbe. Ústav celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline pre Erasmus študentov zabezpečuje aj výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zámerom výučby nie je študentov naučiť iba základy slovenčiny, ale súčasne cez náš jazyk prezentovať Slovensko ako vyspelú a neobyčajne krásnu krajinu s tradíciami a kultúrnym bohatstvom. Preto sa výučba koná aj na netradičných miestach (v Mestskom divadle, na Stanici Žilina-Záriečie, v kreatívnom štúdiu na Žilinskej univerzite, na Budatínskom hrade).

Považské múzeum v Žiline veľmi ústretovo podporilo uvedené zámery Ústavu celoživotného vzdelávania a poskytlo priestor na výučbu – miestnosť upravenú na vzdelávacie aktivity vo východnom paláci. 21 študentov absolvovalo dve vyučovacie hodiny slovenčiny. Takto realizovaná výučba je pre študentov  motivujúca, umožňuje do výučby vnášať prvky názornosti a originality.

Študentom sa najviac páčila dramatizácia povesti O krásnej Kataríne a odniesli si z nej naozaj silné dojmy, o ktorých s nadšením rozprávajú. Scéna bola pripravená v rekonštruovanej kaplnke Budatínskeho hradu. Divadelníčky z divadelno-improvizačnej skupiny „Kapor na scéne“ predviedli dramatizáciu povesti v slovensko-anglickej verzii, a tým sa obohatila výučba aj o vysokú mieru zážitkovosti a pútavosti. Navyše boli študenti ako vďačné publikum priamo zapojení do deja, čo vnieslo do vzdelávacej aktivity aj humor a zábavu.

img_1752 img_1721

Prehliadku hradu učiteľka slovenčiny Mgr. Jana Trnovcová zároveň tlmočila aj do angličtiny. Študenti si obohatili nielen svoj slovník slovenského jazyka, ale odniesli si aj nezabudnuteľné zážitky. Región Žiliny tak mali možnosť spoznať aj z pohľadu na jeho históriu. Zaujímavá bola pre nich výstava drotárskeho umenia a prezentácia z ich pohľadu celkom neobvyklého a vo svete jedinečného drotárskeho remesla.

O vzdelávacích aktivitách Ústavu celoživotného vzdelávania sa môžete informovať na stránke www.ucv.uniza.sk

Scroll to Top